Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for Tou 2011

Aika uskomatonta, miten Halla-aho pystyy vedättämään sekä oman eduskuntaryhmänsä väkeä, että muita. Tuli nyt mieleeni tuo kokoomusnuorten kannanotto. Julistaessaan vastustavansa rasismia Halla-aho samalla tulee myös vastustaneensa vähäosaisten ihmisten auttamista. Halla-aho tekee tekstissään kielellisen tempun ja asettaa käsitteet ”syrjintä” ja ”suosiminen” ikään kuin kuuluvaksi samaan kategoriaan.

Hän kirjoittaa: ”Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan perustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla, koulutuksessa ja muissa yhteyksissä.”

Tämä on kielellinen temppu, jolla hän yrittää osoittaa rasismin olevan toimintana samankaltaista kuin jonkin ryhmän perusteltu suosiminen. Halla-aho käyttää tekstissä käsitettä ”suosiminen” ikään kuin sillä olisi käytännössä sama negatiivinen sisältö kuin termillä ”rasismi”. Näinhän ei ole. Pidämme länsimaisessa demokratiassa sivistyksen mittana sitä, että pidämme huolta myös vähäosaisista lähimmäisistämme, jotka monista erilaisista syistä eivät ehkä itse pysty pitämään huolta itsestään. Rakennamme tietoisesti lainsäädäntöämme niin, että heille myönnetään erilaisia etuuksia. Taitavana kielenkäyttäjänä Halla-aho hyödyntää tekstissään sitä, että joskus tällaista toimintaa kutsutaan ”positiiviseksi diskriminaatioksi”, joka on jo sinänsä harhaanjohtava käsite. Kuvaavampaa olisi puhua yksinkertaisesti ihmisten ”auttamisesta”.

Tässä esimerkki samasta: ” Katsomme yksiselitteisesti, että julkisen vallan on kohdeltava jokaista ihmistä yksilönä, ei etnisen, kulttuurisen tai muun vastaavan ryhmän edustajana.”

Tällainen kannanotto sulkee yksiselitteisesti pois, ei vain maahanmuuttajien sopeuttamis- tai auttamistoiminnan, mutta myös esimerkiksi saamelaisten avustamisen, suuresta työttömyydestä kärsivien alueiden tukitoimet, vammaispalvelujen kehittämisen jne. jne. Julkisen vallan ja lainsäätäjän tehtävänä länsimaisessa demokratiassa on nimenomaan pyrkiä näkemään selkeästi ne ryhmät yhteiskunnassa, jotka kaipaavat erityisesti yhteiskunnan suojelua. Tämä on osa normaalia poliittista toimintaa ja lainsäädäntötyötä. Perussuomalaiset näköjään sanoutuvat selkeästi irti tällaisesta poliittisesta toiminnasta tällaisilla kannanotoillaan. Koskahan perussuomalaiset ymmärtävät, että ennen kuin julkaisevat Halla-ahon tekstejä omina kannanottoinaan, niin heidän tulisi käyttää esilukijaa, joka näkee Halla-ahon käyttämien kielellisten temppujen ja väistöliikkeiden läpi. Heidän pitäisi myös vakavasti pohtia, miksi Halla-aho tekee näitä kielellisiä temppujaan! Ketä hän niillä yrittää vedättää! Käytän tarkoituksella käsitettä ”vedättää”, koska juuri siitä tällaisissa teksteissä mielestäni on kysymys. Vedättämisellä tarkoitan lukijan tietoista harhaanjohtamista, lukijan vedättämistä uskomaan, että kirjoittajan tarkoitusperät ovat tekstin ilmiasussa selkeästi tuotu esiin.

Tässä näyttää olevan nyt kuitenkin uusi ilmiö suomalaisessa politiikassa: kielellisiin temppuhin piilotettu retoriikka,  jolla pyritään esittämään musta valkoisena, valkoinen mustana. Taitava kielen käyttäjä pystyy helposti hämäämään harjaantumatonta lukijaa. Kielen ja todellisuuden suhde on monimutkainen. Hyvin yleisesti voi sanoa, että kieli (1) kuvaa todellisuutta, (2) peittää/ vääristää todellisuutta ja (3) luo omaa todellisuuttaan. Halla-aho sekoittaa retoriikassaan taitavasti ja tietoisen hämäävästi näitä kaikkia omia tarkoitusperä ajaessaan.

Lukiessanne Halla-ahoa, olkaa tarkkana, olkaa tarkkana!

Mainokset

Read Full Post »