Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for kesäkuu 2016

Asahi-Sport

Kehitin Asahi-Sport –konseptin jo vuonna 2008 ja esittelin
sitä Pajulahden urheiluopistolla pitämässäni päivässä tennisvalmentajille.
Päivän teema oli ”Tietoisuustaidot ja urheilijan henkinen valmennus”. Keskityin erityisesti kehotietoisuuden
harjoittamisen teemoihin ja sen moniin syvällisiin ulottuvuuksiin. Asahi sopii
erityisen hyvin tällaiseen tietoisesta liikkeestä ponnistavaan työskentelyyn,
jota olen myöhemmin kutsunut tietoisuustaitoiseksi kehotyöskentelyksi. Kyse ei
tietenkään ole silloin vain mistään ”henkisestä valmennuksesta” vaan laajasta
ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Jaoin nämä näkökulmat ja niihin liittyvät
harjoitukset seitsemään osa-alueeseen, kuva alla. Syvä-asahi ja siihen sopivasti liitetyt
lisäharjoitteet kattavat nämä kaikki.

Seuraavassa kuvaan vain lyhyesti nämä periaatteet.
Varsinaisiin Syvä-asahin liikkeisiin, periaatteisiin ja lisäharjoitteisiin en tässä
mene.

1. Kehon huolto asahilla. Tällä viitataan siihen, että
asahin rentouttavat, kevyesti venyttävät ja syvän hengityksen kannattelevat liikkeet
nopeuttavat harjoituksista palautumista.

2. Liiketietoisuus. Asahin periaatteiden systemaattinen
tutkiminen synnyttää laajan liike- ja rakennetietoisuuden. Keskilinjan
liikeanalyysi toimii tässä perustana. Kyse on kokemuksellisesta
biomekaniikasta, jossa liikkeiden kineettiset ketjut tulevat tietoisuuden
piiriin.

3. Rentous. Syvä-asahi sisältää systemaattisen ja dynaamisen
rentoutuksen menetelmän, joka on helppo yhdistää erilaisiin staattisen
rentoutuksen menetelmiin.

4. Hengitys. Hengityksen systemaattinen harjoittelu on aina
asahin keskiössä. Hengityksen, liikkeen ja keskittymisen harmoniasta syntyy
kehomielen tila, jota usein kutsutaan käsitteellä ”flow”.

5. Mielikuvat. Asahissa opetellaan käyttämään
systemattisesti mielikuvia. Mielikuvien voimaa voidaan harjoituksella
vahvistaa. Mielessä voidaan kuvitella se, mitä ei vielä pystytä toteuttamaan.

6. Aistien avaaminen. Systemaattisella harjoituksella
voidaan herkistää muitakin aisteja kuin kehon liikettä ja asentoja aistivaa
proprioseptiikkaa.

7. Mielen harjoitukset. Tämä on äärimmäisen syvä alue, jota
käsittelen kirjassani ”Mindfulness – tietoisuuden harjoittamisen taito”. Pyritään oppimaan ymmärtämään mielen
prosessien luonnetta.

Olen kehitellyt näitä teemoja sekä Syvä-asahissa että
Funktionaalisen kehotietoisuuden ja kehomielen integroinnin
koulutusohjelmassani. Myös kaikki asahi-kirjani avaavat näitä teemoja.

Read Full Post »