Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for joulukuu 2021

Aluksi

Kirjoittaessani kirjaani ”Yiquan – liikettä liikkumattomuudesta” keskityin siinä eri yiquanin harjoitusmenetelmien perusteluun kehon rakenteellisen voiman, yleensä voimantuoton, liikkuvuuden ja nopeuden näkökulmista. Yritin siis perustella, miksi yiquanin harjoitusmenetelmät synnyttävät harjoittajassa kamppailutaitojen keskeisiä ominaisuuksia.  En kuitenkaan mennyt kirjassa varsinaisiin esimerkkeihin. Toimin tässä tyypillistä kiinalaista perinnettä noudattaen, vaikkakin pyrin kuvaamaan yiquanin menetelmiä länsimaisesta näkökulmasta. On mielenkiintoista, miten kiinalaisessa perinteessä konkreettiset esimerkit ja sovellukset jätetään harjoitussaleilla opetettavaksi. Yiquanin perusteista on kirjoitettu jonkin verran kirjoja lännessäkin, mutta yiquanin kamppailupuolesta en ole löytänyt yhtäkään. Ilman yiquanin harjoitusmenetelmien siirtämistä kamppailun kontekstiin, harjoitusmenetelmät jäävät kuitenkin ilmaan. Yksi selitys on, että koska kyse on terveysharjoituksista, tämä on perusteltua.

Yiquanin harrastajan on syytä perehtyä jonkin verran yiquanin historiaan, joka oikeastaan vasta selittää tämän korostuksen. Hyvin lyhyesti kuvattuna tämä kehityskulku oli seuraavanlainen. Ensimmäinen tärkeä seikka on muistaa, että kiinalaiset kamppailutaidot, kuten japanilaisetkin, eivät perinteisestikään ole olleet kaikille avoimia järjestelmiä.  Kirjoitin tästä idän kamppailutaitojen suljetusta tietojärjestelmästä pidemmän artikkelin, enkä palaa tässä siihen.[i] Erityisen paljon asiaan kuitenkin vaikutti Kiinan 1900-luvun historia ja erityisesti Kiinan kansantasavallan synty 1949 Mao Zedongin johdolla. Maon kommunistiseen vallankumoukseen liittyi myös voimakas ajatus vanhojen perinteiden uudistamisesta. Marxilaisen ajattelun tuli korvata Kiinassa kaikki vanhat kungfutselaiset, taolaiset ja buddhalaiset ajatussuunnat. Myös monet kamppailutaidot liittyivät näihin perinteisiin, joten myös niiden harjoittaminen kiellettiin. Monet vanhat opettajat joutuvat vetäytymään opetuksesta tai sopeutumaan tilanteeseen. Yksi sopeutumisen tapa oli alkaa korostaa näiden taitojen terveyspuolta. Näin tapahtui mm. taijissa, missä 1950-luvulla kehitettiin 24-askeleen liikesarja kansakunnan terveyden ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Liikesarjojen kamppailusovelluksia ei opetettu. Yiquanin perustaja Wang Xiangzhai (1885-1963) joutui sopeutumaan myös tähän tilanteeseen ja hänkin alkoi korostaa yiquanin terveysvaikutuksia. Hän toimi jopa useissa sairaaloissa opettaen yiquanin seisontaharjoituksia (zhan zhuang) erilaisista sairauksista parantavana ja kuntouttavana menetelmänä.

Vuosien 1967-76 välisenä aikana toteutettu kulttuurivallankumous vielä syvensi perinteisten lajien harjoittajien ahdinkoa. Monet heistä joutuivat vainon kohteeksi. Noina aikoina Kiinassa kuoli väkivaltaisuuksissa eri lähteiden mukaan puolesta miljoonasta puoleentoista miljoonaan ihmistä. On siis ymmärrettävää, että mitään perinteisiä taitoja, joita pidettiin taantumuksellisina, ei uskallettu ainakaan avoimesti harjoittaa. Vasta 1990-luvulla ilmapiiri alkoi vapautua niin, että myös kamppailutaitojen koulut saattoivat alkaa toimia vapaammin.

Wang Xiangzhain yiquan on Xingyiquanista ja muista kamppailutaidoista ponnistava kamppailutaito, jonka harjoituksen merkitys ei ennen kuvaamiani aikoja ole ollut terveyspainotteinen, vaikkakin tämä ulottuvuus siinä kyllä oli, niin kuin muissakin kiinalaisissa vanhoissa kamppailutaidoissa. Niihin liittyy hyvin laaja itsestään huolehtimisen käsitys, mikä tarkoittaa terveydestään huolehtimista kaikilla tasoilla. Se terveyspainotteisuus, minkä yiquanissa nyt päällimmäisenä näemme, on seurausta edellä kuvaamistani tapahtumista.

Varsinkin 2000-luvulle tultaessa yiquanin kamppailupuolta on jälleen alettu opettaa avoimesti sekä Kiinassa, että ulkomailla. Tämä on helppo todeta pienelläkin googlematkalla inernetin syövereihin. Erityisen hyvin tämä näkyy, jos etsii tietoa kiinan kielellä kiinalaisista palveluista.[ii]

Tämä lyhyenä johdantona.  Lähden seuraavassa avaamaan yiquanin kamppailupuolta esimerkkien avulla. Pyrin myös kiteyttämään jotkin tärkeät periaatteet ja muotoilemaan ne teeseinä, joita sitten tutkin ja avaan esimerkeillä.

.

I Zhan zhuang ja rakenteen harjoittaminen

Teesi 1: Zhan zhuang antaa puolustuksen ja hyökkäyksen perusrakenteen ja sen voimankäytön.

Teesi 2: Yiquanissa puolustus ja hyökkäys ovat yhtä.

Lähden liikkeelle kahdella teesillä. Yiquanissa pyrimme kehittämään koko kehon yhtenäisen voiman ja saattamaan sen käyttöömme kamppailutilanteessa.[iii] Tämä tehdään harjoittelemalla kehon rakenteellista voimaa. Harjoituksessa perusasennossa kannattelemme palloa rinnan edessä. Teesi 1 väittää, että tämä rakenne on sekä puolustuksen, että hyökkäyksen perusrakenne. Yksi Wang Xiangzhain kamppailuperiaatteista on muodon ja voiman samuuden periaate.  Se on läsnä heti ensimmäisessä asennossa, jota yiquanissa harjoitellaan, kun kannatellaan palloa rinnan edessä. Asennossa muoto, voima ja sovellus kulkevat heti käsi kädessä.

Käsien pallomaisella rakenteella on kamppailun kannalta useita merkityksiä. Sen harjoittaminen antaa, kuten edellä totesin, koko kehon rakenteellisen voiman. Kamppailuharjoituksissa tämä rakenteellinen voima valjastetaan kamppailun käyttöön. Jos katsomme käsien pyöreää rakennetta yläperspektiivistä, siitä voidaan nähdä kaksi rakennetta: 1. se on tapa suojata keho sitä kohti tulevilta voimilta (lyönnit, työnnöt jne.) 2. se on rakenne, johon on varastoitu koko kehon jousimaista voimaa, jota Wang Xiangzhai kutsuu kehon kolmiovoimiksi, jota voidaan siitä myös vapauttaa eri tavoin (kuva 1 a ja b). Se siis antaa, kuten teesi 1 väittää sekä puolustuksen, että hyökkäyksen perusrakenteen.

Kuva 1.[iv]

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?  Asento pystyy siis ottamaan vastaan voimaa ja ohjaamaan sen sivuun ja siitä pystytään myös vapauttamaan voimaa. Yiquanissa tätä perusasentoa hajoitellaan kolmella peruskorkeudella: alhaalla, keskellä ja ylhäällä. Jos kuljet näiden kolmen asennon väliä, näet yhden yiquanin seisomisharjoittelun perusperiaatteen, minkä voisi muotoilla kolmannen teesin muotoon:

Teesi 3. Zhan zhuang -asennot ovat pysäytyskuvia liikkeestä.

Jos kuljet ala-asennosta yläasentoon, pyyhkäiset käsivarsillasi koko vartalosi edestä alhaalta ylös. Jos sitten pudotat kätesi yläasennosta ala-asentoon, teet saman pyyhkäisyn, mutta nyt ylhäältä alas. Tämä on torjuntaliike, mikä pyyhkäisee tieltään kaiken, mitä se kohtaa. Tämä käsien liike alhaalta ylös ja ylhäältä alas on yiquanin perustava torjuva liike, joka on samalla myös yiquanin perustava hyökkäysliike, jota kutsutaan ”halkaisemisen” tekniikaksi. Tämän liikkeen ajatusta voisi verrata kopiokoneen valojuovaan, joka pyyhkäisee kopioitavan paperin yli. Samalla tavalla kätesi pyyhkäisevät ylävartalosi yli ja torjuvat kaiken sitä koti tulevan. Koko käsivarren kaari olkanivelestä etusormen toiseen niveleen (jos kätesi on puolinyrkissä) toimii tässä torjuvana pintana. Yleisemmin tällainen halkaisemisen tekniikka tehdään käsivarren ala- tai yläpinnalla. Käsien suojaava kaari voidaan yhdistää myös koko ympyräksi, kun kädet liitetään yhteen. Niin tehdään esimerkiksi koskettamalla sormilla toisiaan tai tarttumalla toisen käden peukaloon. Kun kuljetat tällaista koko kehon suojaavaa kaarta vartalosi edessä ylös tai alas, se toimii tehokkaana torjuntana (kuva 2).

Kuva 2.[v]

Kuva 2 näyttää hyvin esimerkkitilanteen, missä puolustaja käyttää käsien pallorakennetta oikealta tulevaa iskua vastaan. Kuva myös näyttää, miten tällainen torjunta torjuu mitä vain. Jos isku olisi tullut vasemmalta, torjunta pitäisi siinäkin tilanteessa.  Jos isku olisi ollut suora, torjunta olisi nostanut lyövän käden ylös. Yiquanin harrastaja alkaa heti ensimmäisestä opetetusta seisonta-asennosta harjoittelemaan yhdenlaista universaalia torjuntaliikettä. Yiquanissa se tietysti tehdään koko kehon voimalla ja rakenteella, jolloin liikkeen ulkoinen muoto pystyy ottamaan vastaan voimakkaankin iskun. Tämä on esimerkki, missä hyödynnämme pallorakenteen muotoa ja voimaa puolustuksessa.  

Kuvassa 3 on käytetty vain toista kättä tekemään halkaiseva liike.  Pallorakenne tuottaa voimakkaan halkaisevan iskun, jota voidaan käyttää iskujen torjunnassa, mutta myös hyökkäyksessä. Halkaiseva liike voidaan tehdä sekä alas että ylös riippuen kohti tulevasta voimasta.

Kuva 3.[vi]

Toisessa teesissä kuvattiin yiquanin puolustuksen ja hyökkäyksen olevan yksi. Tämä näkyy hyvin kuvan 3 esimerkissä. Jos tällainen torjuva halkaisun tekniikka tehdään voimakkaasti ja sopivaan kohtaan kättä, se on samalla myös hyökkäys. Pahimmillaan se voi murtaa vastustajan käden. Parhaimmillaan se vain murtaa vastustajan hyökkäystahdon. Tämä esimerkki näyttää myös toisen yiquanille keskeisen kamppailuperiaatteen:

Teesi 4. On vain yksi isku.

Tämä ei tarkoita vain yhtä konkreettista iskua vaan yhtä tekniikoiden aaltoa. Tämä on tietysti ideaali, mutta näyttää yiquanin kamppailun perusstrategian. Yiquan-kamppailun tarkoitus ei ole olla nyrkkeilyä, missä vaihdetaan iskuja. Yiquan on itsepuolustusta, missä hyökkäys pyritään lopettamaan päättäväisesti ja heti, koska jos se kestää pidempään, häviämisen mahdollisuus kasvaa isommaksi. Silloin myös menetetään yllätyksen aiheuttama etu.  [Jatkuu…]

.


[i] Klemola, Timo: Miten kamppailutaitojen tietoteoreettiset rakenteet eroavat idässä ja lännessä. Saatavissa internetissä academia.edu-palvelussa: https://www.academia.edu/62712085/Miten_kamppailutaitojen_tietoteoreettiset_rakenteet_eroavat_idässä_ja_lännessä?

[ii] Tässä voisi huomauttaa, että siis kaikki se tieto, mitä näissä artikkeleissa tulen kuvaamaan, on löydettävissä ainakin kiinalaisilta nettipalstoilta, suurin osa myös länsimaisista lähteistä.

[iii] Ks. Klemola, Timo: Yiquan – liikettä hiljaisuudessa, hiljaisutta liikkeessä, Finevision 2021.

[iv] Kuvat: Lam Cam Chuen: Chi Kung: Way of Power, Human Kinetics, Champaign 2003.

[v] Kuvakaappaus James Carssin videolta ”Essece of Yiquan”. [https://www.youtube.com/watch?v=wmtTjqC6juc] Kohta 0:37. Videolla Carss käyttää tätä perusrakennetta sekä torjunnassa, että selittää, miten yiquanin lyönnit käyttävät samaa rakennetta.

[vi] Sama kuin edellä, kohta 0:51.

Read Full Post »