Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for helmikuu 2022

VII Yiquanin duan shou

1. Aluksi

Lähestyn seuraavaksi yiquanin duan shouta pääasiassa Wang Xiangzhain vuonna 1959 kirjoittaman kirjan ”Yhteenveto yiquanin duan shousta” kautta, mutta käytän myös muita lähteitä, erityisesti Yao Zongxunin kirjaa. Niistä saamme hyvän kuvan, mitä Wang Xiangzhai tarkoittaa duan shoulla, mitkä ovat sen perusideat ja miten sitä harjoitellaan. Olen jo aikaisemmin todennut, että nykyään duan shou ja san shou näyttävät ainakin jossain määrin sekoittuvan keskenään, jolloin WXZ:n alkuperäinen ajatus san shousta voi hämärtyä. Tämä on myös yksi syy, miksi itse päätin kirjoittaa tästä teemasta. Pidän tärkeänä vanhan yiquanin säilymistä enkä ajattele, että muutos on aina muutosta parempaan. Luulen, että ainakin jotakin samankaltaista on pyörinyt Wang Xiangzhain mielessä vuonna 1959, kun hän on kirjoittanut tätä kirjaa. Tuohon aikaan ei voinut vapaasti harjoitella yiquaninkaan kamppailupuolta. WXZ joutui painottamaan yiquanin terveysnäkökulmaa, että ylipäätään saattoi harjoittaa ja opettaa taitoaan. Hän näki, mitä tapahtui hänen ympärillään muille kamppailutaidoille. Taijista kehitettiin terveysliikuntamuoto, ja sen kamppailupuoli miltei kuihtui pois. WXZ ilmeisesti pelkäsi, että näin käy myös yiquanille. Näen kirjan hänen jo vanhana miehenä kirjoittamanaan testamenttina tuleville yiquanin harrastajille, missä hän korostaa yiquania kamppailutaitona. Käsikirjoitus jäi hänen tyttärelleen Wang Yufangille, joka vasta vuonna 2002 antoi sen julkaistavaksi WXZ:n koottuihin teoksiin.  Kirja on sitten synnyttänyt ilmeisesti kohua kiinalaisissa yiquan-piireissä, koska netistä löytyy myös keskustelua siitä, että käsikirjoitus ei olisi aito. Samaa keskustelua on tosin käyty muistakin hänen käsikirjoituksistaan ja kirjoistaan. Ilmeisesti kirja on ollut jonkinlainen shokki joissakin yiquan-piireissä, missä on painotettu periaatetta, että yiquanissa ei olisi mitään tekniikoita.  Mitä tekstin aitouteen tulee, ainakin itselleni sen aitouden takuuksi riittää, että hänen tyttärensä ja myös ikänsä isänsä perinnettä jatkanut Wang Yufang pitää sitä aitona, ja miksi ei pitäisi.

Pitkäaikaiselle yiquanin harrastajalle kirjassa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä ja uutta. Sama pätee tilanteessa, missä itselläsi on vuosikymmenten kokemus jostakin muusta kamppailutaidosta. Kamppailutaidot ovat ytimeltään samaa, vain niiden muodot vaihtelevat, mutta myös pysyvät samoina. Ihmisen rakenne määrittelee, mitä hän voi käsillään ja jaloillaan tehdä. Erilaiset kamppailutilanteet nostavat sieltä esiin erilaista materiaalia, mikä tulee sitten luokitelluksi erilaisiin teknisiin, taktisiin ja strategisiin luokkiin. Toiset taidot erikoistuvat toisiin luokkiin ja niiden tekniikoihin, toiset toisiin. Wang Xiangzhai tutki tätä kuviota hyvin monipuolisesti eri taitojen näkökulmista ja päätti yiquanissa nostaa esiin sen kaikille kamppailutaidoille yhteisen tason, mikä tulee ennen tätä luokitusta: mitkä ovat kehomme kamppailuominaisuudet: voima, nopeus, liikkuvuus ja miten niitä harjoitellaan. Ne ovat kuitenkin kaiken tekniikan taustalla ja lopulta määräävät niiden tehokkuuden. Näin hän kehitti yiquanin perusmenetelmän, jonka avulla harjoitellaan kamppailun kannalta olennaisia ominaisuuksia. Tähän liittyi erityisesti myös hengen tai asenteen harjoittaminen, mitä myös jotkut kiinalaiset taidot olivat jo aiemminkin korostaneet.  WXZ nosti kamppailuhengen taitonsa keskiöön. Ilman oikeaa henkistä asennetta, oli tekniikka tai voima mitä vain, ei voinut pärjätä todellisessa kamppailussa. Näin yiquan tuli sisältämään harjoituksen tasot, jotka asettuivat tekniikoiden ”yläpuolelle”. Tämä ei tarkoita, että tekniikka ei olisi yiquanissa tärkeää, vaan se tarkoittaa, että on harjoituksen taso, joka määrittelee myös sen, miten tekniikka toimii.

Kirjan johdannossa on viisi ajatusta, joita WXZ pitää keskeisinä yiquanille kamppailutaitona. (1) Ensinnäkin hän toteaa, että yiquan on voiman käytön menetelmä, missä opetellaan koko kehon pyöreää voimaa (hunyuan li). Hän puhuu myös kolmiovoimasta, millä viitataan kehon rakenteelliseen voimaan, joka varastoituu kehon kolmioihin. Tämä periaate kulkee läpi koko yiquanin harjoitusprosessin. Yiquan on koko kehon voiman harjoittamista seisomalla ja sen liikkeelle saattamista muiden harjoitustasojen avulla. Voima, nopeus, räjähtävyys ja tietysti myös henkinen asenne ovat kamppailutilanteessa ratkaisevia tekijöitä.

Tämä periaate pitää sisällään toisen WXZ:n ajatuksen, minkä hän nostaa esiin, että (2) yiquanissa emme keskity yksittäisten tekniikoiden harjoittamiseen. Tämän hän kuvaa yiquanin ja muiden kamppailutaitojen eroksi. Hän toteaa, että tämä on oma panokseni yiquaniin, muut koulut ovat erilaisia. Muut keskittyvät tekniikkaan, yiquan voimaan.

Kolmas ajatus, minkä WXZ haluaa heti nostaa esiin, on yiquanin (3) voiman laatu. Sitä hän kuvaa ihmisen vaistomaiseksi voimantuoton tavaksi, jota hän kehottaa harjoittelemaan arjessa päivittäin. Edelleen hän kuvaa tätä voimantuoton tapaa paluuksi siihen, mikä on synnynnäistä. Aivan kuin jokaisella eläimellä on oma vaistonvarainen voimansa, jota ei tarvitse sen kummemmin kasvattaa tietoisesti, ihmiselläkin sellaista on, mutta ihminen on suurelta osin kadottanut sen nykyaikaisessa elämässä. Se voidaan kuitenkin palauttaa ja sitä voidaan vahvistaa harjoittelemalla. Se on kamppailun perusvoima, joka pitää harjoittaa yhtenäiseksi koko kehon voimaksi niin, että se voidaan saattaa tahdonvaraiseksi. Eri ihmiset harjoittavat ja käyttävät tätä voimaa eri tavoin ja se ilmenee myös duan shoussa eri tavoin ja siksi sen muoto voi olla erilaista, mutta sen tulee olla tasaista, katkeamatonta ja yhtenäistä koko kehon voimaa, WXZ toteaa.

Vaistonvaraiseen toimintaan liittyy WXZ:lla ajatus myös siitä, että tekniikka tapahtuu tilanteessa spontaanisti. Jossain yhteydessä hän kuvaa sitä myös ehdollisen refleksin käsitteellä. Tämä psykologian käsite oli siis hänelle tuttu. Liikkeen nopeus ja spontaaniushan eivät tarkoita, että liikettä tai tekniikkaa, mikä näin toteutuu, ei pitäisi tai ei olisi harjoiteltu. Päinvastoin. Kyse on vain tekniikan automatisoitumisesta, mikä joskus tulee yiquanin kohdalla ymmärrettyä väärin, kun korostetaan yiquanin tekniikoiden puutetta. Kannattaa muistaa, että kun kiinalaisessa vanhassa perinteessä on kuvattu tällaisia ilmiöitä, jotka nyt osaamme selittää, niiden kuvaus sai erilaisia runollisia ja filosofisiakin muotoja. Välillä  WXZ viljelee myös tällaista vanhaa termistöä.

Todettuaan, että yiquanissa ei keskitytä tekniikoihin, hän kuitenkin toteaa, että (4) yiquaniin on suodatettu eri koulukuntien vahvuuksia. Kun sitten katsoo kirjassa kuvattuja duan shoun tyylejä ja niihin liittyviä tekniikkaesimerkkejä, ajatus saa konkreettisen muodon. Sieltä löytyy nimenomaan yhdenlainen kokoelma vanhojen kiinalaisten kamppailutaitojen ydintekniikkaa. Niitä on siis koottu eri taidoista pääasiallisena lähteenä kuitenkin xingyiquan ja sen edeltäjät, mutta myös esimerkiksi taiji.  WXZ tunnetaan ristiriitojen miehenä. Koko harjoitusmetodi perustuu erisuuntaisten voimien ristiriitoihin.  Myös kuvaus taidosta, jossa ei ole tekniikkaa ja jota kuitenkin harjoitetaan tekniikan avulla, kuulostaa ristiriidalta. Sitä se ei kuitenkaan ole, koska puhe tekniikasta ei tarkoita, että harjoituksella ei ole mitään muotoa. Jos ylipäätään nosta käteni ylös, se on jo käden ylösnostamisen tekniikka. Olen edellä kuvannut tätä periaatetta ajatuksella, että jokainen ele on tekniikka. Jos ylipäätään haluaa harjoitella kamppailutilannetta, se on tehtävä jossain muodossa eli tekniikoiden avulla. Niitä WXZ antaa tässä kirjassaan. Hän antaa siihen tyylien kautta yleisiä strategisia lähestymistapoja ja tekniikoiden kautta niihin esimerkkejä. Hän kirjoittaa kirjansa alussa, miten ”(…) koko kehon yhtenäinen voima kehitetään seisomisharjoittelussa, tunnistetaan shili-harjoittelussa ja sitä harjoitetaan duan shoussa.  Koko kehon tasapainoinen voima on kaiken perusta, duan shou on sen erityinen sovellus.”  Duan shou on siis yiquanin voimien soveltamista erilaisissa muodoissa eli tekniikoissa samalla tavalla kuin mitä shili ja fali ovat. Sen muodot vain ovat hieman erilaisia, mutta ei välttämättä paljon tai ei lainkaan.

Lopuksi WXZ toteaa, että hän antaa tässä kirjassaan vain esimerkkejä, lukijan on pääteltävä siitä loppu. Tämä on hyvin tyypillinen kiinalainen ajatus siitä, että yhdestä on nähtävä kymmenen, kymmenestä sata jne. Tämä periaate pätee tietysti myös tähän blogisarjaan. Kun edellä annoin eläinten yhteydessä muutaman esimerkin niiden sovelluksista, niin harrastajan on muistettava, että ne ovat vain malliesimerkkejä, jotka avautuvat moniin suuntiin tilanteista riippuen.

Read Full Post »

10. Hevonen

Hevosellakin on kiinalaisessa mytologiassa yhteys lohikäärmeeseen. Lohikäärmehevonen, jolla oli lohikäärmeen pää ja kynnet, mutta hevosen ruumis, edusti Keltaisen joen henkeä. Hevonen kuvastaa voimaa ja menestystä. Eräs kiinalainen sanonta kuvaa hevosen laukkaa niin nopeaksi, että se on kuin ilmassa lentäisi. Toisessa sanonnassa hevosta käytetään johtajuuden symbolina. Yllä kuva kiinalaisesta paperinleikkaustaiteesta, missä hevonen on kuvattu tyypilliseen asentoonsa nousemassa takajaloilleen ja iskemässä kavioillaan.

a. Henki ja strategia

Hevonen on nopea, villi ja voimakas eläin, jonka kaviot ovat sen ase. Kiinalaisissa kamppailutaidoissa hevonen esiintyy ehkä eniten matalan ratsastusasennon nimessä, jota kutsutaan myös hevosseisonnaksi. Jotkut kirjoittajat ovat sitä mieltä, että koko seisomisharjoitus kiinalaisissa kamppailutaidoissa (zhan zhuang) on saanut alkunsa armeijassa tehdyistä ratsastusasennon harjoituksista. Yiquanissa hevosesta on lähinnä suodatettu esiin sen laukka ja kavioiden liike.

b. Tyyppiliike ja shili

Kuva 1. Sun Lu Tangin hevonen.

Kuva 1. Sun Lu Tangin hevonen.

Kuvassa 1. Sun Lu Tangin hevosasento, missä kädet ovat nyrkissä ja iskevät kuin kaviot. Hevonen iskee kavioillaan joko vuorottain tai yhtä aikaa. Etukavioillaan se näyttäisi käyttävän enemmän vuoroiskuja ja takakaivoillaan yhtäaikaisia. Kumpaakin tapaa näkee matkittavan xingyiquanissa ja kumpaakin kannattaa tutkia. Olen valinnut tähän hevosen tyyppiliikkeeksi käsien vuorottaisen pysty-ympyrän.  Kyse on siis periaatteessa saman kaltainen käsien liike kuin apinalla, mutta nyt kädet laitetaan nyrkkiin ja isketään nyrkkien toisilla nivelillä. Iskut suunnataan kasvoihin, esimerkiksi nenänsankaan. Hevosen kaviot toimivat myös iskuryöppyinä, niin kuin oli jo puhetta apinan kohdalla. Kun harjoittelet tätä liikettä, lähde kahdesta nopeasta iskusta ja vie siitä harjoitus hiljalleen kolmen ja neljän nopean iskun sarjaan.

c. Askel

Hevosen askel on laukka-askel. Tämä tehdään yleensä niin, että laukataan eteenpäin toinen jalka edessä puolta vaihtamatta. Laukka-askeleeseen yhdistetään sitten hevosen nopeat iskusarjat. Huomaa, että tämä askel on aivan perusaskel myös, kun harjoittelet viittä nyrkkiä tai ylipäätään kun liikut eteen ja taakse puolta vaihtamatta.

d. Voimantuotto

Hyvä harjoitus voimantuoton kannalta on tehdä hevosen kavioiden tyyppiliikettä paikallaan niin, että tavoittelee alun punaisen kuvan asentoa eli hevosen nousemista takajaloille ja siinä kavioiden liikettä. Seiso jijizhuang asennossa kädet nyrkissä kuin kaviot. Taivuta vartalo koko matkaltaan taakse ja nosta samalla etujalan polvi korkealle. Vartalon ja selän takataivutus vauhdittavat polvipotkun ylös. Heitä sieltä vartalo eteen ja vauhdita sillä liikkeellä nyrkkien iskupyrähdys ja laske samalla etujalka maahan. Tee useita toistoja ja vaihda jalka. Tässä takajaloilleen nouseva hevonen antaa voimantuoton mallin, miten selkää voi käyttää elastisen pajun tavoin tuottamaan voimaa käsien liikkeeseen.

e. Sovelluksia, duan shou

Huomaa, että käytännössä kaikki apinan kohdalla kuvatut tekniikat sopivat myös tähän kohtaan sillä erolla, että teet iskut nyt ”kavionyrkillä” etkä sormilla. Kavionyrkin voi myös kohdistaa silmään. Apinan tavoin kavioiden liike sopii hyvin suoraan sisäänmenoon, koska liike on itse asiassa nopea iskujen ryöppy, missä ensimmäinen isku lyö vastustajan etukäden syrjään tai alas ja toinen ja kolmas isku osuu hänen kasvoihinsa.

Lyhyesti pääskysestä ja tai-linnusta

Edellä kuvatut kymmenen eläintä on enemmän kuin riittävästi antamaan yiquanin itsepuolustuksen perustan. Näin tietenkin yhdessä kaiken muun perustaidon, niihin liittyvien perusmuotojen ja nyrkkien kanssa. Yiquaniin kuten xingyiquaniin liittyy myös muita eläimiä. Ainakin pääskynen ja tai-lintu tulevat mieleen. Jos täydennämme edellä kuvatun sarjan näillä kahdella linnulla, saamme kokoon aika tavalla klassisen 12 eläimen kokonaisuuden.  Menemättä tarkempiin yksityiskohtiin näistä eläimistä pääskysestä voisi sanoa, että se kuvastaa nopeaa ja kevyttä ylös ja alas menevää liikettä. Pääskynen syöksyy nopeasti alas vedenpinnalle, mistä se nappaa hyönteisen ja nousee yhtä nopeasti ylös. Niinpä esimerkiksi xingyiquanissa tyypillinen pääskysen liike on syöksyä alas vastustajan jalkaan, pujottaa käsi vaikkapa polvitaipeen alla ja heittää hänet siitä ylös nousevalla liikkeellä. Jos haluaa tehdä pääskysen tyyppiliikkeen shili-harjoituksena kannattaa ottaa malli taijin liikkestä ”käärme ryömii alas”. Se on tyypillinen alas ja ylös menevän pääskysen liikkeen malli. Siitä voi tehdä ympyräliikkeen, missä vajotaan maan pintaan uudelleen ja uudelleen. Tämä on tietysti myös hyvä jalkaharjoitus.

Kuva 1. Sun Lu Tangin pääskynen

Tai- linnun tyyppiliike on ulkokautta alas kummallakin kädellä piirtyvä ympyrä, ikään kuin siipien alas menevä liike, mikä kootaan edessä yhteen kahden käden iskuksi nyrkeillä eteenpäin. Tuo siis kädet avoimina sivuilta alas ja eteen, vie kädet nyrkkiin ja työnnä nyrkit eteen ja ylös kääntäen samalla kämmenet ylöspäin.  Avaa sitten kädet ja jatka liike ympyröiksi eli ulkokautta alas ja jälleen edessä yhteen. Tunne on että keräät sivuilta jotakin yhteen ja työnnät kädet keskeltä nyrkissä eteenpäin. Liikkeestä avautuu paljon sovelluksia. Jos käännät käsien liikeradan toiseen suuntaan, huomaat että olet liikkeessä, mitä kutsumme taijissa ”kummankin käden iskuiksi korville”.

Tämä saa riittää yiquanin eläimistä tällä kertaa. Seuraavassa blogissa pääsemmekin sitten WXZ:n omaan kuvaukseen yiquanin duan shousta eli itsepuolustuksesta.

Read Full Post »

9. Alligaattori

a. Henki ja strategia

Kiinalaisessa kansanuskossa alligaattori liittyy lohikäärmeeseen ja on veden jumaluuksia. Sitä jopa pidetään eläimenä, josta lohikäärme on saanut alkunsa. Se on voimakas vedessä ja maalla liikkuva eläin, joka liikkuu sivuttaisella aaltoliikkeellä, mistä myös saa alkunsa alligaattorin tyyppiliike..

b. Tyyppiliike ja shili

Alligaattorin tyyppiliike on vartalon kiertoliikkeellä aikaan saadut puolelta toiselle kiertyvät pysty-ympyrät, liike jota taijissa kutsutaan ”pilvikäsiksi”. Liikkeeseen liittyy mahdollisuus kiertyä sivulle pitkälle, ja kun se tehdään näin, vartalo ja jalat seuraavat kiertoa, jolloin alligaattorin voi yhdistää bagualle tyypilliseen kiertoliikkeeseen ja myös ympyrää kiertävään askeleeseen. Tee pilvikäsiä paikallasi myös niin, että teet kierron mahdollisimman pitkälle ja annat samalla jalkaterien kääntyä kantapäiden varassa. Kun esimerkiksi lähdet kiertymään oikealle, kierrä ensin vasen ja sitten oikea jalkaterä oikealle ja tuo paino samalla vasemmalle jalalle. Palaa ja kierry samalla tavalla toiseen suuntaan. Tällä tavalla saat aikaan 360 asteen sivuttaiskierron. Tätä voit harjoitella myös niin, että kierron aikana yläkäsi vain vaihtuu alakädeksi ja toisinpäin. Kun siis olet kiertyneenä vaikkapa oikealle, jolloin oikea kätesi on ylhäällä ja vasen kämmenesi on oikean kyynärpään alla, lähde kiertymään siitä vasemmalle niin, että kierron aikana oikea käsi pyyhkäisee vasemman kyynärpään kohdalta alas ja jää vasemman kyynärpään alle samalla kun vasen käsi nousee eteen ylös. Tässä harjoituksessa saat voimakkaan kokemuksen koko kehon kiertyvästä jousesta. Hahmota jousi kantapäistä päälakeen ja miten se taipuu kaarelle, kun  paino siirtyy takajalalle ja hieman vajoaa samalla kun selkä hieman pyöristyy.

c. Askel

Alligaattorin kiertoliikkeeseen on luontevaa yhdistää baguan ympyrää kiertävä askel. Piirrä pilvikäsiä käsilläsi ja astu samalla ympäri maahan kuvittelemaasi ympyrää. Kuvassa 2 Han Xingqiao astuu ympyrälle omassa kahdeksan liikkeen liikesarjassaan, missä on selkeästi myös vaikutteita baguasta[i].  Yao Zongxunin vapaassa liikkeessä bagua-askel esiintyy myös useasti.

Kuva 2.  Han Xingqiaon bagua-askel

d. Voimantuotto

Alligaattorin liike on aika puhdas sivuttainen liike, jolloin voima liikkeeseen tulee vartalon kiertoliikkeestä. Kädet voivat liikkua edestakaisin lyhyttäkin liikerataa, jolloin vartalon kierto on lyhyt. Jos ojennat kätesi miltei suoriksi ja teet sivuttaisen aaltoliikkeen samalla kun vedät käsiäsi lähemmäksi vartaloa, saat kuvan tästä voimantuoton tavasta. Jos kädet piirtävät suhteellisen laajaa pysty-ympyrää, kuten pilvikäsissä yleensä, niin kehon avautuvat ja sulkeutuvat voimat ovat siinä myös mukana mutta niin, että kun toinen puoli vartaloa avautuu, toinen sulkeutuu ja suunnan vaihtuessa päinvastoin.

e. Sovelluksia, duan shou

1. Hyökkäys: Vastustaja lyö oikealla kädellään sinua suoran lyönnin kohti kasvoja. Puolustus: Tee pilvikäsien tekniikka niin, että oikealle kulkeva ylin käsi eli oikea käsi torjuu iskun ja alin oikealle kulkeva käsi eli vasen käsi iskee kämmentyvellä vastustajan alimpiin kylkiluihin. Väistä samalla vasemmalle ja kierrä koko kehoa hieman oikealle.

2. Hyökkäys: Aistit, että vastustaja on hyökkäämässä päällesi takaa. Puolustus: Pyörähdä paikallasi päkiöiden varassa tai niin kuin juuri siinä asennossa, missä satut olemaan, on luontevaa tehdä. Jos pyörähdät vasemmalle, nosta vasen käsi ylös ja suojaa oikealla kädellä kyynärpään alta kuten kuvan 2 asennossa. Tee räjähtävä vastahyökkäys nostamalla etujalan polvea ja ponnistamalla takajalalla ja iskemällä vastustajan keskilinjalle vertikaalisella lohikäärmenyrkillä (kaksioisnyrkillä).


[i] Han Xingqiao: Kiinalaisen kungfun olemus, s.  157.

Read Full Post »

8. Kotka

Kotka on suuri ja vahva lintu ja se onkin voimakkuuden symboli kiinalaisessa kulttuurissa. Xingyiquanissa se esiintyy yleensä yhdessä toisen voimaeläimen karhun kanssa samassa liikesarjassa. Yiquanissa kotka on myös yksi tärkeistä ja vahvoista matalista asennoista, jonka WXZ:n sanotaan oppineen omalta opettajaltaan Guo Yunshengiltä.[i] Kuvassa 1. C.S. Tangin asento hänen kirjastaan ”The Complete Book of Yiquan” (s. 284).

Kuva 1. Kotka-asento

a. Henki ja strategia

Kiinassa yīng zhǎo pài (eagle claw) on pääasiassa qinnastaan tunnettu kamppailutaito, jolla on mielenkiintoisella tavalla historiallinen yhteys xingyiquaniin ja sen kautta yiquaniin. Sitä pidetään nimittäin saman 1100-luvulla eläneen kenraalin kehittämänä kamppailutaitona kuin xingyiquan. Tämä kenraali oli nimeltään Yue Fei, jonka olen jo kerran maininnut, kun siteerasin WXZ:n kertomusta yiquanin historiasta. Niin kuin taidon nimikin antaa ymmärtää, tyylissä keskitytään kotkan tärkeimpään voimaan, kynsien ja otteen voimaan. Kun yiquanissa tavoittelemme kotkan henkeä, lähtökohtana voidaan pitää valtavan voimakasta ja isoa lintua, joka tarttuu saaliiseensa kiinni vahvoilla kynsillään, musertaa sen ja lopettaa työnsä yhtä vahvan nokkansa iskuilla. Yiquanissa sormiin tulevaa voimaa kuvataan ehkä enemmän tiikerin voiman ja sen kynsien avulla, puhutaan esimerkiksi ”tiikerin suusta”, mutta mielikuva kotkan kynsistä ajaa saman asian. Erona on ehkä se, että jos tiikerin kynsien voima suuntautuu enemmän ulos raapimiseen, kotkan kynsien voima kiertyy enemmän sisään ja suuntautuu tarttumiseen. Yiquanissa harvemmin näkee opetettavan mitenkään systemaattisemmin qinnaa, mutta kannattaa muistaa, että qinna liittyy kiinalaisiin kamppailutaitoihin yhtenä yleisenä liikkeiden tulkintatasona. Yiquanin tätä ulottuvuutta kannattaa lähestyä kotkan näkökulmasta.

b. Tyyppiliike ja shili

Kotka on jälleen yksi esimerkki voimakkaasta siipien liikkeestä, siis käsivarsien liikkeestä. Elementtejä kotkan tyyppiliikkeelle yiquanissa saa kotkan asennosta, mutta myös WXZ:n esimerkeistä, miten kotkan asentoa käytetään duan shoun perustana. Kotka on yksi WXZ:n duan shoun viidestä perustyylistä, jonka nimi on ”Feng-täti lennättää kotkaa”. Feng-täti jää selittämättä, mutta sovellukset näyttävät vartalon sivussa eteen ja taakse liikkuvat siivet. Kun pyöristämme liikkeet ympyröiksi, saamme lentävän kotkan, jonka kädet piirtävät vartalon sivuilla kahdeksikkoa. Kahdeksikko voi pyöriä vaaka- tai pystytasolla. Jos ne pyörivät pystytasolla, liike on periaatteessa sama kuin kahdella kädellä tehtävä qigong-liike ”pyöritä teekuppia”[ii]. Jos lähdet kotka-asennosta avaamaan kädet sivuympyöihin, tämä ”teekuppiliike” syntyy siitä miltei itsestään.

Koska kahdeksikko muodostuu kahdesta ympyrästä, tämän liikkeen potentiaali on valtaisa. Siitä lähtee lukematon määrä mahdollista tekniikkaa. Ympyrät sisältävät ison määrän erilaisia iskuja ja torjuntoja käden eri osilla. Ei siis ole mikään ihme, että kotka on yksi WXZ duan shoun perustyyleistä.

c. Askel

Kotka käyttää jalkojaan tarttumiseen, joten tässä kohtaa ehkä pitää jälleen todeta, että askeleista on ollut jo puhetta. Kotka tarttuu ja musertaa kynsillään. Lintuna se tietysti joutuu välillä myös väistämään hypähtämällä, mutta tässä suhteessa en näe sen antavan mitään uutta jo käsiteltyihin askelmuotoihin. Sen vahva tarttuminen esimerkiksi oksasta muistuttaa kyllä voimakkaiden jalkojen ja juurtumisen tärkeydestä.

d. Voimantuotto

Kun kotkan kohdalla puhutaan voimakkaista kynsistä ja tarttumisesta, tässä kohtaa on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten yiquanissa jo perusseisonta-asennoissa lähdetään rakentamaan voimakkaita sormia. Kaikissa asennoissa on tärkeää tuoda voima sormenpäihin asti. Tämä johtuu tietysti siitä, että ilman tätä voiman tuottoa sormia ei voi käyttää kamppailun välineinä. Kun perusseisonta rakennetaan, myös sormet avataan auki ja niiden väliin kuvitellaan pienet pallot. Usein neuvotaan, että asetetaan myös kynänpätkä peukalon ja pikkusormen väliin. Peukaloa kehotetaan vetämään myös hieman taaksepäin kohti rannetta. Tämän jälkeen asetetaan kuminauha sormien ympärille, jotta saadaan aikaiseksi ristiriitavoima koko käteen, joka tarkoittaa siis sekä puristavaa että avaavaa voimaa yhtä aikaa. Näin voima saadaan tuotua sormenpäihin asti. Tämä on käden perusharjoitus.

Käsien vartalon sivuilla kulkeva kahdeksikon muotoinen liike vaatii vahvaa selkää ja hyvää koko kehon sulkeutumisen ja avautumisen voiman tuottoa. Kotka vahvistaa sekä asentona että shili-harjoituksena koko kehoa, mutta erityisesti selästä käsiin voimaa tuovia rakenteita.

e. Sovelluksia, duan shou

1. Hyökkäys: Vastustaja iskee sinua kasvoihin oikealla kädellä joko suoralla tai kaarevalla iskulla.  Puolustus: Astu sisään oikealla jalalla ja suppealla kotkan rakenteella ja avaa siitä kädet, jolloin vasen kätesi iskee lyövää kättä ja oikea kätesi lyö kämmensyrjällä vastustajaa kaulaan. Tämä on yiquanin duan shoun perustekniikkaa ja helppo käyttää tuli hyökkäys kummalta puolelta vain. Kuvaan tätä duan shoun yhteydessä enemmän, mutta tee tästä perustava kamppailuskenaario, siitä shili-harjoitus, jonka viet hiljalleen nopeaksi faliksi. Harjoittele sitten sama parin kanssa. Tämä on harjoitus ja tekniikka, mikä riittää pitkälle. Tällaiset perusskenaariot näkyvät kamppailutaitojen heti ensimmäiseksi opetettavissa liikesarjoissa kuten karaten pinan/heian shodan -katoissa.


[i] C.S.Tang, The Complete Book of Yiquan, Singing Dragon 2015, s. 285.

[ii] Liike on sama kuin asahin kolmannen sarjan ensimmäinen niska-hartialiike tehtynä yhtä aikaa kummallakin kädellä. Esim. täältä löydät siitä mallin: https://www.facebook.com/watch/?v=1613143312162588.

Read Full Post »

7. Kana/kukko

Käsittelen tässä kanan ja kukon yhdessä vaikka ne esiintyvätkin kamppailutaidoissa usein erillisinä. Yleensä ”kultainen kukko seisoo yhdellä jalalla”, mutta vaikkapa askeleissa puhutaan kanan askeleissa. Kyseessä on kuitenkin sama lintu. Kukko on kiinalaisille merkittävä eläin, koska se on myös yksi kahdestatoista kiinalaisen horoskoopin eläimestä.  Siihen liitetään ominaisuuksia kuten rehellisyys, täsmällisyys, urhoollisuus, kilpailullisuus; se symboloi auringon jumalaa, joten sillä katsotaan olevan myös yliluonnollisia voimia. Se liittyy myös onnellisuuteen ja vaurauteen.  Mutta kukon rohkeus kamppailussa tunnetaan monissa kulttuureissa, ei vain Kiinassa. Kanojen rohkeus ei eroa mitenkään lajin urosten rohkeudesta, kuten voi vaikkapa tästä videosta todeta: https://www.youtube.com/watch?v=vTneyLaLOqA

a. Henki ja strategia

Rohkeana eläimen kana hyökkää suoraan päälle vaikka vastustajana olisi sitä ylivoimaisesti suurempi haukka, kuten videossa edellä. Pelottomuuden lisäksi kanaa luonnehtii sen nopeat iskut nokalla ja siivillä. Se myös liikkuu nopeasti joka suuntaan tilanteen mukaan.

b. Tyyppiliike ja shili

Kiinalaisissa kamppailutaidoissa esiintyy monia lintuja, toiset ovat isoja, toiset pieniä. Xingyiquanista ja sen kautta yiquanista löytyvät ainakin kurki, kotka, varpushaukka, kukko/kana, pääskynen ja myyttinen tai-lintu. Kaikki tyylit eivät sisällä kaikkia lintuja, mutta yleensä tyylissä on niitä useampi. Tämä lintujen iso määrä onkin aiheuttanut sen, että useammalla linnulla näyttäisi olevan samoja tyyppiliikkeitä. Koska sekä kana että kurki levittävät siipensä, niin samaa siipien levittämiseen liittyvää liikettä näkee kummassakin eläimessä.

Tämän blogin alun kuvassa on piirros, missä kukko seisoo yhdellä jalalla. Tämä on myös yiquanin perusseisonta.  Kuvassa 1. Han Xingqiao ja kuvassa 2. C.S. Tang. Seisonnan vanha nimi, jota Han käyttää kirjassaan on ”meridiaaniseisonta” ja nykyinen nimi, jota Tang käyttää on ”kultainen kukko seisoo yhdellä jalalla”.[i]

Kuva 1. Han Xingqiao: ”Meridiaaniseisonta”. Kuva 2. C.S. Tang ”Kultainen kukko seisoo yhdellä jalalla”.

Asento näyttää aina myös tyyppiliikkeen, koska asento on pysäytyskuva liikkeestä. Yiquanissa ilmaisu ”kanan askel” kuvaa kanan ja kukon tapaa seistä yhdellä jalalla ja lähteä siitä nopeasti mihin suuntaan tahansa. Tämä on siis liikkeen välivaihe, missä jalat kulkevat toistensa ohi. Asento korostaa kykyä seistä hyvässä tasapainossa yhdellä jalalla myös liikkeen tiimellyksessä. Se tarkoittaa oman painopisteen kantamista niin, että se asettuu aina hyvin tukipinnan päälle. Kun teet käärmeaskelta ja nopeutat sen vapaassa liikkeessä, niin jalkojen ohittaessa toisensa seisot aina kanan asennossa, mistä voit astua jalan mihin suuntaan vain tai tehdä jalan vaihdon. Koska kanan askel sisältää myös polven noston, on se aina myös polvipotku. Kanan liikkumisen tapa näyttää siis myös periaatteen, että askel on potku tai sisältää ainakin potkun mahdollisuuden.

Kuvat 3 ja 4 . Sun Lu Tang ja kanan siipien aukaisuliike.

Kanaan liittyvä käsien tyyppiliike on kuvien 4 ja 3 siipien aukaisuliike, minkä kuvassa tekee Sun Lu Tang. Tämä liike on yksi tyypillisimmistä liikkeistä ylipäätään kiinalaisissa kamppailutaidoissa ja siitä on monia versioita ja sille on monta nimeä. Taijissa kutsumme sitä ”hevosen harjan jakamiseksi”. Sen sovellusten kirjo on laaja. Liikkeestä muodostettu shi li-harjoitus täydentää kummankin käden kaarevan liikkeen ympyröiksi. Taijissa teemme tällä tavalla hevosen harjan jakamiseen perustuvaa qigong-liikettä.

Koska liikkeen voima on sivuttaista voimaa, se muistuttaa myös viiden nyrkin heng quania, ristikkäistä nyrkkiä, joka antaa myös tukun liikkeen sovelluksia.

Kanan askeleen ja siipien avaamisen lisäksi kanaan ja kukkoon liittyy niiden taito ravistaa nopeasti siipiä ja erityisesti pyrstöä.  Siipien ja pyrstön ravistus vaatii oman koko kehon ravistamiseen liittyvän taitonsa ja sitä harjoitellaan usein juuri kanan siipien avaamisen yhteydessä. Kun siis teet kuvissa 3 ja 4 näkyvän liikkeen, tee se myös niin, että ravistat käsiäsi koko vartalolla samalla kun kädet aukeavat.  Tätä on vaikea selittää sanoin. Kehon ravistamisen taito on yksi yiquanin tärkeä, mutta ehkä vähemmän harjoiteltu voiman tuoton tapa, jota kana opettaa. Se on eri kuin isomman linnun kuten kurjen siiven isku. Pienempi lintu ravistaa itseään nopeasti kuin koira, joka ravistaa veden turkistaan. Tämä on taito, jota kannattaa tutkia, koska se antaa käyttökelpoisia ja voimakkaita sovelluksia esimerkiksi tilanteessa, missä sinut otetaan kiinni vahvaan syleilyyn.

c. Askel

Askel tuli jo oikeastaan kuvattua. Yhden jalan seisonta opettaa tasapainoa ja vahvistaa jalkoja. Sen kautta opetellaan vahvaa ja tasapainoista askeltyöskentelyä. Olen jo edellä toistanut muutamaan kertaan xingyiquanin ja yiquanin perusajatuksen: ”tiikerin pää, lohikäärmeen selkä ja kanan askel”. Tämä kertoo, että nopeat, joka suuntaan liikkuvat askeleet ovat kaiken työskentelyn perusta.  Kun teet mocabu-harjoituksia, ole aina tietoinen siitä kohtaa, missä tyhjä jalka ohittaa täyden jalan, pysähdy siinä välillä ja tutki mahdollisuudet, mitkä siitä kohdasta avautuvat.

d. Voimantuotto

Kuten kuvista 3 ja 4 voi päätellä, siipien avaaminen tehdään voimakkaalla sulkeutuvalla ja avautuvalla liikkeellä, mihin liittyy painonsiirto ja kierto.  Lohikäärmeen tavoin tämäkin liike harjoittaa siis spiraalivoimaa. Sivulle kulkevana se korostaa sivuttaisvoimaa eli on tässä suhteessa sama kuin viiden nyrkin heng quan.  Myös selän voima ja elastisuus on tässä tärkeä. Myös jalkojen rakenteen pitää olla liikkeessä tukeva. Usein liikkeen sovelluksissa käytetään vastustajan etujalan polvea esteenä, jonka yli hänet kaadetaan, jolloin asennon pitää olla tukeva ja hyvin juurtunut. Seisoessasi kultaisen kukon asennossa pidä polvi joustavana ja selkä pyöreänä. Tutki mikroliikkeillä, miten voima tulee koko kehosta, mutta erityisesti tukijalasta ylhäällä olevaan polveen ja sen tekemään mahdolliseen polvipotkuun.

e. Sovelluksia, duan shou

1. Hyökkäys: Vastustaja hyökkää oikealla suoralla iskulla sinua vatsaan.  Puolustus: Astu vasen jalka hieman taakse ja torju lyönti oikealla käsivarrella vasemmalle kiertäen vartaloasi vasemmalle. Torjuvan käden sormet osoittavat maahan. Vedä myös etujalka takajalan rinnalle. Pudota samalla vasen käsi vastustajan käden päälle ja tartu kiinni ranteesta. Astu sisään oikealla jalalla, tuo oikea kätesi vastustajan käden ali ja aseta hänen kyynärtaipeensa oikean kätesi oikean kätesi kyynärpään kohdalle. Nyt oikea kätesi osoittaa ylöspäin ja on siis mennyt vastustajan käden taakse. Kiristä otteesta löysät pois ja ravista koko keholla käsiäsi vaakatasossa niin, että vastustajan käsi murtuu. Tässä yksi tapa soveltaa kanan ravistavaa liikettä.

2. Sama tekniikka voidaan tehdä vastustajan ulkopuolelta, jolloin tuloksena on kaato. Hyökkäys: Vastustaja lyö oikealla kädellä sinua vatsaan. Puolustus: Torju isku vasemmalla käsivarrella oikealle ja vedä etujalka takajalan rinnalle. Tartu oikealla kädellä ylhäältä vastustajan ranteesta, astu vasen jalka vastustajan etujalan ulkopuolelle ja iske poikittaisella käsivarrella häntä rintaan. Vastustaja kaatuu vasemman jalkasi yli.

3. Hyökkäys: Vastustaja iskee oikealla suoralla lyönnillä sinua kasvoihin. Puolustus: Astu hieman taakse vasemmalla jalallasi ja torju lyönti oikean käden halkaisevalla liikkeellä ylös. Nosta samalla oikea polvesi ylös. Päädyt kuvan 1 näyttämään asentoon. Tee vastahyökkäys niin, että potkaiset vastustajaa jalkaterällä polven sisäreunaan tai pohkeeseen samalla kun pudotat painosi etujalalle. Iske samalla myös vastustajaa rintaan/palleaan oikean käden vaakasuoralla kyynärpääiskulla. Tämä sovellus on suunnilleen sama kuin yksi WXZ:n esimerkki hänen duan shou -kirjassaan.


[i] Han Xingqiao: Kiinalaisen kungfun olemus, s. 83. C.S. Tang, The Complete Book of Yiquan, Singing Dragon 2015, s. 282.

Read Full Post »

6. Käärme

Käärme esiintyy laajasti kiinalaisessa mytologiassa ja kulttuurissa yleensä. Myyteissä käärmeet pystyivät vaihtamaan hahmonsa ihmiseksi ja takaisin käärmeeksi, löytyy käärmejumalia, löytyy ihmispäisiä käärmeitä. Täytyy muistaa, että lohikäärmekin on käärme. Kun kamppailutaidoissa pyritään etsimään käärmeen liikettä niin ei ole ihme, että käärme ja lohikäärme voivat näyttää hyvin samanlaisilta. Kummatkin kiemurtelevat, liikkuvat ylös ja alas, oikealle ja vasemmalle ja vetävät itsensä kasaan, mistä ponnistavat liikkeelle.

a. Henki ja strategia

Jos olet astunut vahingossa polulla käärmeen päälle, tiedät sen salaman nopean vastauksen. Sen liike on niin nopeaa, että silmä ei pysty sitä seuraamaan ja sen isku on äärimmäisen tarkka.  Isot käärmeet kietoutuvat saaliin ympärille ja kuristavat ne kuoliaaksi. Kumpaakin käärmeiden ominaisuutta voidaan hyödyntää kamppailutyylissä.  Käärmeen henkeen voi ajatella liittyvät erittäin korkealle viritetty valppaus ja pidätelty valmius räjähtävään toimintaan, jossa isketään tarkasti salamannopea isku vastustajan haavoittuvaan kohtaan.

b. Tyyppiliike ja shili

Yiquanissa käärmeen tyyppiliike on valjastettu tuishoun kahden käden harjoituksen perustekniikaksi. Se on siis kahden käden vuoroittainen pysty-ympyrä . Samaa liikettä näkee lohikäärmeestä inspiroituneessa liikkeessä, missä voidaan esimerkiksi yhdistää vuorotellen ”kilpikonna nousee vedestä” -liikettä kasvojen tasolla pyörivään ja kädet avoimena tehtävään käärmeen liikkeeseen.  Tästä käärmeen liikkeestä on huomattava, että sitä voidaan tehdä kahdella hieman toisistaan eroavalla tavalla. Kun teet sitä samalla tavalla kuin tuishoussa, kyynärnivel toimii enemmän käsien ympyrän keskipisteenä. Lohikäärmeharjoituksessa käsivarsien ympyröiden keskipisteenä toimii enemmän olkanivel. Kummatkin ovat tietysti mukana aina tällaisessa liikkeessä, mutta korostus voi vaihdella.

Kun käärmeen liikettä sitten vapautetaan, on tyypillistä, että käsien pysty-ympyrät kallistuvat enemmän eteenpäin ja muuttuvat enemmän horisontaaliseksi. Tässä versiossa tehdään usein niin, että kädet piirtävät edestakaista puoliympyrää rinnan edessä ja kädet voivat mennä myös ristiin. Tämä antaa sovelluksia, missä toinen käsi iskee nopean iskun sormenpäillä, kun toinen käsi vetäytyy ja torjuu.

c. Askel

Kiemurteleva käärmeaskel opetellaan yleensä jo aivan harjoittelun alussa mocabun yhteydessä. Opetellaan siis astumaan diagonaaliin sekä edetessä, mutta myös perääntyessä. Edetessä se tarkoittaa sisäänmenoa vastustajan sivuovista, perääntyessä se tarkoittaa diagonaaliväistöä, missä voima ohjataan ohi.

d. Voimantuotto

Kiertyessään kädet muodostavat eteen ja taakse kulkevia spiraaleja ja liikkeen takana on koko kehon avautuva ja sulkeutuva voima sekä painon siirto ja kierto eli spiraalivoima. Ehkä tyypillisin kuvaus käärmeen voimasta on kietoutuminen (wrapping) jonkin ympäri. Sehän on asia, mitä opettelemme jatkuvasti tuishoussa. WXZ tarjoaa pitkän luettelon yiquanin voimista kirjoituksessaan ”The Central Pivot of The Way of Fist”, jonka on englanniksi kääntänyt Andrzej Kalisz. Menemättä tarkemmin jokaiseen voimaan siinä on luettelo myös voimista, jotka ovat läsnä, kun olemme kontaktissa vastustajaan joko tuishou-tilanteessa tai muuten. Voimien luettelo antaa kuvan tilanteen monimutkaisuudesta. Tällaisessa tilanteessa on läsnä tai potentiaalisesti läsnä ainakin seuraavia voimia: koukkaaminen, painaminen, vetäminen, poraaminen, hierominen, taittuminen, kietoutuminen, estäminen, seuraaminen, ohjaaminen, rullaaminen, kannattelu, liimautuminen, nieleminen, sisäänmeno, perääntyminen.[i] Luettelo on pidempi, mutta jo tämäkin kuvaus antaa ajatuksen siitä, miten mahdottoman monimutkaisesta tilanteesta on kysymys ja miten tarkasti WXZ on sitä pyrkinyt analysoimaan.

Kun otamme kontaktin kädellämme, kuuntelemme vastustajan voimaa käden kontaktipinnalla. Tämä on yksi tärkeimmistä käärmeen liikkeen voimista. Yiquanissakin voidaan alkaa yksinkertaisemmasta ja päätyä monimutkaiseen tekemällä tuishoussa ensin yhden käden vaakaympyrää.  Siinä on selkeämmin läsnä viisi perusvoimaa, joista kannattaa lähteä liikkeelle. Kun kädet asettuvat kontaktiin ja pari työntää kädestäni ihan ensimmäiseksi (1) kuuntelen hänen voimaansa. Paine kädessäni kertoo hänen voimansa suunnasta, toteutumistavasta, onko se osittaista vai koko kehosta lähtevää, sen nopeudesta jne. Kun voima tulee kohti omaa keskustaani, pyrin (2) seuraamaan sitä omalla kädelläni ja vartalollani, jotta voin sitten (3) ohjata sitä haluamaani suuntaan. Tässä tapauksessa kierrän kehoani ja ohjaan sen oman keskustani ohi. Sen jälkeen voin (4) suunnata oman voimani kohti vastustajan keskustaa ja (5) vapauttaa sen siihen suuntaan.

Kuvauksesta ei pidä unohtaa koko kehon elastista, käärmemäistä voiman käyttöä. Käärmeen ajatukseen liittyy aina vartalon käyttö niin kuin lohikäärmeen yhteydessä olemme oppineet.  ”Lohikäärmeen selkä” on siis myös aina ”käärmeen selkä”.  Vartalon elastista ja käärmemäistä käyttöä kannattaa harjoitella yhdistämällä käsien käärmemäinen liike ja käärmeaskeleet vartalon kiemurtelevaan liikkeeseen. Tästä muodostuu erinomainen käärmettä joka kehon osassa muistuttava ”käärmetanssi”.

e. Sovelluksia, duan shou

Käärmeen kietova ympyräliike synnyttää lukemattomasti erilaisia sovelluksia. Sillä voidaan mennä sisään vastustajan puolustuksen läpi ohjaamalla hänen kätensä syrjään, sillä voidaan tarttua kiinni, kun esimerkiksi torjutaan käden poraavalla liikkeellä ja jatketaan siitä kietovaan ja tarttuvan liikkeeseen, siitä lähtee nopea isku sormenpäillä jne.

WXZ kuvaa vuoden 1959 duan shouta käsittelevässä kirjassaan ensimmäisenä käärmeen tyylin, jonka nimen voisi kääntää esimerkiksi ”henkikäärmeen yllätysiskuksi”. Käsittelen tätä tarkemmin, kun pääsen sinne asti, mutta yleisesti voisi sanoa, että tuishoussa läsnä oleva käärmemäinen liikkumisen tapa on myös yksi perustava liikkumisen tapa myös duan shoussa, missä emme ole kontaktissa vastustajaan. Jos käännät tuishoun käsien ympyröiden liikesuunnan, olet tyypillisessä lohikäärmeen liikkeessä, mistä voidaan myös lähteä erilaisiin hyökkäyksiin ja puolustuksiin. Käärme ja lohikäärme sulautuvat tässä tyylissä toisiinsa. Palaan tähänkin myöhemmin, mutta yksi yiquanin kamppailun perusperiaate on, että siinä tekniikat lähtevät jatkuvasta liikkeestä. Kuvatessaan henkikäärmeen tyyliä WXZ kirjoittaa, että oma keho on saatettava jatkuvan liikkeen tilaan. Kun keho on jatkuvassa liikkeessä, esimerkiksi edellä kuvatussa lohikäärmeen tai käärmeen liikkeessä, on helpompi käyttää kehon ja käsien massan liikkeestä nousevia voimia, koska kehoa ei tarvitse saattaa liikkeeseen liikkumattomuudesta. Niinpä yiquanin kamppailu lähtee tyypillisesti ”tanssista”, siitä että vartalo ja kädet ovat jo valmiiksi liikkeessä ja ikään kuin etsivät oikeaa tilaisuutta iskeä.  Jos lähdemme liikkeelle lennosta, meillä on etu häneen nähden, joka lähtee liikkeelle paikaltaan. Seuraavassa pari esimerkkiä käärmeen liikkeen sovelluksista.

1. Hyökkäys: Vastustaja lyö oikean käden lyönnin sivusta kohti kasvojasi.  Puolustus: Astu sisään ja torju liike oikealla käsivarrella iskien kättä kyynärtaipeeseen. Nosta samalla myös vasen käsi suojaukseen. Jatka oikean käden liike vastustajan käden yli ja vedä se kietovalla liikkeellä oikealle, jolloin vastustaja joutuu kääntymään ja itse pääset hyökkäyslinjan ulkopuolelle. Iske vasen kämmentyvi vastustajan kasvoihin tai alimpiin kylkiluihin.

2. Hyökkäys: Vastustaja lyö oikean käden koukkulyönnillä sinua vatsaan. Puolustus: Astu oikea jalka taakse, vetäydy hieman keskustasta ja torju isku pudottamalla vasen kätesi halkaisevalla liikkeellä lyövän käden päälle. Jatka vasemman käden liike kiertämällä se hyökkääjän käden ali. Ota hallinta kädestä, jolloin vastustaja joutuu kumartumaan. Tee isku oikean käden poraavalla iskulla vastustajan palleaan.

3. Hyökkäys: Vastustaja lyö oikean käden suoran lyönnin kasvoihisi. Puolustus: Astu vasen jalka hieman taakse diagonaaliin ja torju liike oikean käden puoliympyrällä, joka kiertää vasemmalle ja torjuu lyönnin oikealle. Samalla kun oikea käsi tekee torjuntaa ja siirtää vastustajan kättä oikealle, oma vasen kätesi tekee kaarevan iskun sormenpäillä vastustajan kasvoille.

4. Hyökkäys: Vastustaja on nostamassa kätensä ylös kamppailuasentoon ja valmistautumassa lyöntiin. Puolustus: Tee edellinen liike niin, että toisen käden kaareva liike siirtää vastustajan etukäden sivuun ja toinen kaareva liike osuu vastustajan kasvoihin. Kyseessä on yksi salaman nopea liike.


[i] WXZ: The Central Pivot of The Way of Fist, s. 25.

Read Full Post »

5. Karhu

Karhu on vanha samanistinen eläin, jota on palvottu ja johon on samaistuttu monissa kulttuureissa.  Karhu on keskeinen eläin suomalaisessakin mytologiassa, niin myös Kiinassa. Se oli mm. myyttisen Keltaisen Keisarin (n. 2400 eaa.) toteemieläin. Kiinalaiset asettava karhun patsaan kotiensa eteisiin suojelemaan kotiaan ja perhettään pahoilta voimilta. Karhu symboloi voimaa ja rohkeutta. Kamppailutaidoissa karhu edustaa myös voimaa, vahvaa ruumiinrakennetta ja painopisteen pudottavaa tai ravistavaa käyttöä.

a. Henki ja strategia

Karhu on massiivinen eläin, jonka liikkeet ovat voimakkaita.  Pelkkä kehon paino ja lihasten vahvuus tekee sen, että karhun käpälän isku on tyrmäävä. Se myös osaa käyttää painoaan hyväkseen. Kamppailussa karhu osoittaa voimaansa ja rohkeuttaan. Karhu näyttää, että voimaa saa käyttää, jos sitä on. On yleinen periaate kamppailutaidoissa, että voimalla voi voittaa suoraan heikomman vastustajan, mutta itseä voimakkaampaa vastaan on käytettävä epäsuorempia menetelmiä. Karhu opettaa suoraviivaista ja voimakasta kamppailutyyliä, missä omaa voimaa ei pidätellä. Yiquanissa se on hyvä vastapaino ja tasapainottaa esimerkiksi lintujen tai apinan kaltaisten eläinten strategiaa, missä liikkuvuus ja väistö ovat keskeisiä.

b. Tyyppiliike ja shili

Tässä aluksi esimerkki yhdestä xingyin karhusarjasta: https://youtu.be/R8N4MDW8xno Siinä on hyvin näkyvissä karhulle tyypillistä liikettä, mistä voi siivilöidä esiin keskeiset karhun liikkeen ideat: matala asento, painopisteen pudotus, tekniikka alas samalta puolelta kuin mikä jalka astuu, mutta myös koko kehon ravistava liike. Näistä elementeistä on helppo muodostaa karhun tyyppiliike ja sen shi li-harjoitus seuraavalla tavalla:

1. Ota leveä ”ratsastusasennon” tapainen seisonta. Lähde pyörittämään siinä kummankin käden matalalla olevaa pysty-ympyrää. Ota voima liikkeeseen kunnolla painopisteen ylös ja alas menevästä liikkeestä. Pidä kädet aluksi auki.

3. Tee liikkeeseen fali ympyrän alaspäin menevään osaan. Sulje samalla kädet nyrkkiin, jolloin isku alas tulee painopisteen pudottamisen voimalla ja välittyy nyrkin pohjiin ja käsivarsiin.

4. Ota mukaan sitten askeleet eteen ja taakse niin, että astut nopean lyhyen askeleen vuorotellen oikealla ja vasemmalla jalalla samalla kun teet alas suuntautuvan falin. Tee tällä tavalla askeleita eteen ja taakse. Huomaa, että kehosi liikkuu eteenpäin kuin ovi, jonka sarana vaihtuu sivulta sivulle.

5. Jatka samaa harjoitusta, mutta ota falin voima saman puolen käteen kuin millä jalalla astut ja lyö alas vain tällä kädellä. Toinen käsi jää suojaamaan.

c. Askel

Askel tuli jo kuvattuakin edellä. Teet askeleen, missä liikut eteenpäin samalla puolella kuin mihin käteen keskität voimaa. Tämä on luonnollinen tapa heittää painopiste esimerkiksi olkapääiskuun.

d. Voimantuotto

Karhun kautta voimme tutkia oman painopisteemme käyttöä ja lähinnä, miten se voimistaa alaspäin suuntautuvaa liikettä. Painopisteen pudottaminen on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa kuin sen saattaminen liikkeeseen vaikkapa eteenpäin. Kun pudotat painopisteen alas, ei tarvitse muuta kuin rentoutua. Lopetat vain painopisteesi kannattelun, niin se putoaa alas itsestään. Tämä on samalla myös kaiken falin perusta. Jotta voimme lähteä ylipäätään rennosti falihin, meidän on ensin minimoitava jännityksemme. Ensin on avattava koko rentouden ja jännityksen väli mahdollisimman laajaksi, jotta voimme vapauttaa ylipäätään voimaa. Sitten tätä rentoutumiskykyä on käytettävä aina, kun teemme falin.  Kaikista rennoin liike on vapaan pudotuksen liike. Silloin siihen ei vaikuta muut voimat kuin maan vetovoima. Karhun idea on harjoitella tätä liikettä ja siihen liittyvää voimaa. Se on tietysti alas suuntautuvaa voimaa, mutta samalla se antaa optimaalisen reaktiovoiman maasta, kun ponnistamme tätä massan putoavaa liikettä vastaan. Siksi karhun harjoitus on tärkeä joka suuntaan tehtävän falin kannalta.

WXZ:n usein toistama periaate, kun haluat mennä ylös, mene ensin alas jne. saa tässä konkreettisen sisällön. Esimerkiksi eteenpäin menevä voima on sovelluksessa yleensä aina samalla myös nousevaa voimaa, joten siihenkin liittyy maan reaktiovoiman käyttö. Sama pätee muihinkin voimiin. Itse olen tullut siihen tulokseen, että oppiakseen ylipäätään vapauttamaan voimaa mihin tahansa suuntaan, on aluksi opittava tekemään sitä alas, eikä vain pelkästään alas, vaan juuri edellä kuvatulla tavalla, missä rentoudutaan totaalisesti. Tämä rentoutuminenhan ei näy välttämättä juuri lainkaan kehon muodossa, koska putoamisliike on vasta lähdössä, kun siitä otetaan voima jo johonkin suuntaan.  Nopeassa liikkeessä tämä on vain sisäinen pudotus, miltei vain ajatus, joka ei näy ulos, mutta on pudotus kumminkin.

Ajattelen siis karhun olevan yksi tärkeimmistä yiquanin eläimistä juuri edellä kuvatussa mielessä. Se antaa voiman vapautuksen elementit ja tavan tutkia niitä.

Karhu käyttää painopistettään myös pudottamisen lisäksi ravistaessaan puuta heittämällä painoaan edestakaisin. Tämä on myös yksi tärkeä karhun opettama voiman käytön periaate.

e. Sovelluksia, duan shou

Kuten edellä kuvasin, painopisteen pudotus on osa monenlaisia voiman vapauttamisen muotoja. Karhun sovelluksissa voidaan keskittyä ”karhumaisiin” liikkeisiin, jolloin voidaan tutkia painopisteen käyttöä iskujen lisäksi esimerkiksi qinnan tukena, kaadoissa ja heitoissa. Tässä pari esimerkkiä.

1. Hyökkäys: Vastustaja hyökkää kahdella kädellä rintaasi esimerkiksi työntämällä tai tarttumalla. Puolustus: Tuo kädet ulkokautta ylös ja pudota käsivartesi vastustajan kyynärnivelille koko kehon painopisteen pudottamisen voimalla. Astu samalla toinen jalka taakse, jolloin vastustaja joutuu kurottamaan. Iske kummankin käden kämmenillä vastustajaa ulkokautta korville. Voit iskeä myös vuorokäsin.

2. Hyökkäys: Vastustaja yrittää sukeltaa kiinni jaloistasi kaataakseen sinut selällesi. Puolustus: Astu toisella jalalla pitkä askel taakse ja iske painopisteen pudotuksella vastustajaa kämmentyvellä/nyrkillä/käsivarrella niskaan tai paina hänet päästä kummallakin kädellä alas.

3. Hyökkäys: Olet kiinni vastustajassa, kun hän yrittää kaataa sinut pyyhkäisemällä etujalkasi ja painamalla toisesta hartiasta sinua selän suuntaan (judon o-soto-gari). Puolustus: Oletetaan, että vastustaja pyyhkäisee oikeaa jalkaasi. Pudota painopiste alas, iske oikea jalka takaviistoon ja iske samalla oikealla olkapäälläsi ja käsivarrellasi eteenpäin, mikä pysäyttää vastustajan liikkeen ja saa hänet pois tasapainosta.

4. Hyökkäys: Vastustaja tarttuu edestä kaulaasi kuristusotteella. Puolustus: Tuo kädet sivuilta ylös ja tartu kummallakin kädellä ulkokautta hänen ranteistaan. Astu askel taakse, pudota painopiste ja repäise hänen kätensä irti painopisteen putoavalla ja käsien sivuttaisella avautuvalla voimalla. Potkaise samalla etujalan rinnalla häntä jalkojen väliin. Tartu kummallakin kädellä häntä päästä/korvista ja tee nopea edestakainen ravistus, jonka jälkeen viet hänet sivukierrolla päästä maahan.

5. Hyökkäys: Vastustaja tarttuu sinua oikealla kädellään oikeasta ranteesta. Puolustus: Tuo oikea käsi sisäkautta ylös, astu vasen jalka eteen, tartu oikealla kädellä vastustajan ranteesta (käärmeen kiertyvä liike), käännä vastustajan käsivarsi niin, että kyynärnivel kääntyy ylös; tuo vasen käsivarsi ulkokautta vastustajan kyynärnivelen tai kyynärvarren päälle ja pudota painopisteesi nopeasti alas ja tuo koko vartalon putoava voima vasemman käden putoavan liikkeen tueksi. Jos vastustaja ei putoa maahan, hänen kyynärnivelensä voi murtua. Liike on kiinalaisten, mutta myös muiden kamppailutaitojen perusqinna.

Read Full Post »

4. Apina

Apinalla on monia merkityksiä kiinalaisessa kulttuurissa. Kansanuskossa ne voivat olla myyttisiä olentoja, taolaisuudessa ja buddhalaisuudessa ne voivat edustaa sekä typeryyttä, että viisautta. Apina on myös tyypillinen aihe taiteessa. Kiinalaisessa kamppailutaitoperinteessä on useita toisistaan riippumattomia apinaan perustuvia tyylejä ja koulukuntia. Koska apina on vikkelä ja akrobaattinen eläin, monissa tyyleissä on vastaavasti monimutkaisia ja akrobaattisia liikkeitä.

a. Henki ja strategia

Apina on vikkelä liikkeissään, se huutaa, juoksee kohti, perääntyy, tekee valehyökkäyksiä, hyppää syliin. Apinalla ei myöskään ole etua painosta, jolloin se joutuu väistämään vikkelästi ja tekemään vastahyökkäyksiä. Voisi ajatella, että apinan kamppailustrategia olisi siis pääasiassa puolustuksellinen. Toisaalta apinan nopeus mahdollistaa myös salamannopean suoran hyökkäyksen vastustajan kasvoille. Kumpaakin strategiaa kannattaa harjoitella. Apinalle tyypillinen väistö, minkä näkee monissa apinatyyleissä on kyyristyminen ja hiusten siveleminen kummallakin kädellä. Tämä on hyvä puolustusliike, joka tehdään symmetrisesti kummallakin kädellä ja sillä voidaan ottaa vastaan sivulta tulevia iskuja. Jos siitä sitten ponnistetaan vastaiskuun hypähtämällä suoraan kohti kummallakin kädellä tehtyihin nopeisiin raapimisliikkeisiin, mieleeni tulee skenaario, missä hyökkääjältä tulee voimakasta lyöntisarjaa kummallakin kädellä sivuita. Puolustaja joutuu kyyristymään ja suojaamaan kummallakin kädellä päätään. Tässä tilanteessa myös hänen mielensä voima saattaa helposti pudota, hän saattaa hetkeksi lamaantua. Apinaharjoitus opettaa tässä tilanteessa keräämään rohkeutensa ja itsensä kasaan ja tekemään voimakkaan vastahyökkäyksen hyppäämällä ikään kuin suoraan vastustajan syliin polvi edellä ja tekemällä samalla raapimisryöpyn kohti hänen silmiään. Kun hyökkääjän iskusarjaan tulee pieni tauko, tämä on paikka, mistä apina hyökkää, ja hyökkää vaikka taukoa ei tulisikaan. Kädet iskevät niin nopean ja lyhyen iskusarjan sormilla, että sitä on miltei mahdoton edes nähdä. Tämä ajatus kuvastaa apinan henkeä. Yhteenvetona voisi todeta, että apinaa kuvaavat ominaisuudet: vikkelä liikkeissään mutta myös havainnossaan, hyvä suojaus, erittäin nopeat kädet, iskut sormilla, kämmentyvillä ja ranteilla

b. Tyyppiliike ja shi li-harjoitus

Tässä esimerkiksi xingyin tyypillinen apinasarja: https://youtu.be/EG__cVx2Kek Siinä näkyy hyvin apinan tyyppiliike, missä apina liikkuu alas ja ylös ja tekee nopeita hyökkäyksiä hypähtämällä ja kummankin käden nopeilla iskusarjoilla, missä kädet pyörivät pysty-ympyröitä. Yiquanissa tällaiset liikesarjat on typistetty yhdeksi ympyrä-shili-harjoitukseksi.  Apinasta löytyy kahta muunnosta. Toisessa matkitaan apinan suojausliikkeitä tuomalla kädet pään yli tai sen lähelle kädet koukkuasennossa, missä sormenpäät koskettavat toisiaan. Toisessa yhdistetään vartalon putoava ja kohoava liike vuorokäsien raapivaan pysty-ympyrään. Seuraavassa harjoitus tarkemmin:

1.  Lähde tekemään tasaseisonnassa kummankin käden vuoroittaista, suhteellisen pientä ja ylhäällä olevaa pysty-ympyrää. Tee liike sormenpäillä ikään kun raapisit jotakin edessäsi olevaa pintaa vuorokäsillä.

2. Ota sitten mukaan vartalon vajoamis- ja kohoamisliike. Samalla kun jatkat ympyröiden piirtämistä vajoa alas. Tule sitten ylös ikään kuin kiipeäisit käsilläsi ylös tikapuita. Jatka liikettä ja vajoa ja kiipeä jälleen käsilläsi ylös tikapuita.

3. Siirryy jijizhuang-asentoon ja jatka harjoitusta siitä. Ryhdy tekemään liikkeitä nopeina sarjoina. Aloita kahden liikkeen sarjoista. Hitaasta liikkeestä ikään kuin heität kädet perätysten rentoina liikkeeseen. Harjoittele sitten kolmen liikkeen pyrähdyksiä. On pysyttävä hyvin rentoina ja heitettävä kädet. Tällaista käden heittoliikettä voidaan kuvata ballistiseksi, koska käsi heitetään matkaan kuin luoti.

4. Ota mukaan vartalon alas ja ylös menevät liikkeet.

5. Ota mukaan väistöliike niin, että tuot painon takajalalle, vajoat ja kumarrut, sivelet kummallakin kädellä hiuksia pääsi vasemmalta ja oikealta puolelta (tämä on siis väistö ja torjunta), astu sitten etujalka takaisin eteen ja tee kahden tai kolmen raapaisun nopea iskusarja. Tee muutama hidas pysty-ympyrä ja toista.

6. Voit myös liikkua tällä harjoituksella eteen ja taakse.  Kun otat askeleen eteen, tee se hypähdyksellä tuomalla polvi ylös, jolloin tuloksena on hypyn aikainen polvipotku. Kun siis olet esimerkiksi vetäytyneenä taakse vasemman jalan varaan, ota lyhyt askel oikealla jalalla, ponnista ja hyppää vasen polvi edellä eteen. Tee samalla käsien iskuryöppy. Putoat maahan vasen jalka edessä. Jatka siitä vetäytymällä takaviistoon oikean jalan varaan ja torjumalla vastustajan hyökkäys jne.

c. Askel

Askel tulikin jo kuvattua edellä kohdassa kuusi. Kun hypähdät eteenpäin, nosta polvi ylös. Voit hypähtää suoraan nostamalla etujalan polven tai, kuten kuvasin edellä, hypähtämällä niin että takajalka siirtyy eteen.

d. Voimantuotto

Vaikka apinalla on voimakkaat kädet, koska se roikkuu jatkuvasti oksilta, se ei kuitenkaan käytä pelkästään paikallista käsien voimaa. Yiquanissa pyrimme ottamaan voiman aina koko kehosta. Kuvasin jo edellä apinan nopeita käsien liikkeitä niin, että ne ovat ballistisia. Jos käden liike pyritään tekemään äärimmäisen nopeana, yksi tapa on heittää se liikkeelle vartalolla ikään kuin heittäisimme kiveä tai kuulaa. Jos vielä teemme sellaisen vaikkapa kolmen liikkeen iskusarjan, missä kädet joutuvat nopeasti myös palautumaan ennen uutta iskua, vartalo ei voi palautua niin nopeasti ja ikään kuin aina ladata voimaa jokaiseen iskuun. Se voi vain kantaa omalla tuellaan ja avautuvalla liikkeellään koko sarjaa. Silloin kädet on irrotettava välillä tästä koko kehon kantavasta voimasta. Tämä vaatii juuri ballistista liikettä, missä kädet lentävät välillä kuin luoti vartalon liikkeen liikkeellepanemina, mutta ei jatkuvasti sitä kannatellen. Vuorokäsien nopea ja lyhyt liike on juuri tällainen. Apinan nopea liike opettaa siis meille yhden hyvin tärkeän voiman tuoton menetelmän, mikä sallii nopeiden liikepyrähdysten teon. Tämä vaatii syvää rentoutta.

e. Sovelluksia, duan shou

1. Hyökkäys: Vastustaja on lyömässä sinua oikealla kädellä kasvoihin. Puolustus. Astu suoraan sisään ja tee kolmen liikkeen pysty-ympyräpyrähdys, missä vasen käsi ensin osuu lyövään käteen torjuen sen, oikea jatkaa iskuna vastustajan kasvoihin/silmiin ja vasen vielä jatkaa vastustajan kasvoihin. Kyse on siis kolmen liikkeen nopeasta sarjasta ilman pysähdystä.  Jos vastustajan lyönti tulee toisella kädellä, tee sama sarja, mutta ensimmäinen liike on oikea, mikä torjuu, vasen iskee ja lopuksi oikea iskee.

2. Hyökkäys: Vastustaja nostaa kätensä eteen kamppailuasentoon oikea käsi edessä. Puolustus: Mene suoraan sisään samalla kolmen liikkeen tekniikalla, mutta nyt ensimmäinen liike, vaikkapa vasen käsi, iskee vastustajan etukäden alas, oikea jatkaa kasvoille ja vasen jatkaa vielä kasvoille.

3. Hyökkäys: Vastustaja lyö vuorotellen sinua sivuilta kasvoille. Puolustus: Peräänny, kyyristy ja suojaa kasvojasi nostamalla kummatkin käsivarret ylös puolustukseen. Kun vastustajan lyöntisarja loppuu, hypähdä salamannopeasti sisään ja iske kahden tai kolmen raapaisun/iskun sarjalla häntä kasvoihin. Jos vastustajan lyöntisarja ei lopu, kerää rohkeutesi ja mene väkisin sisään iskusarjalla.

4. Hyökkäys: Vastustaja on tarttumassa sinua rinnasta. Puolustus: Nosta etukätesi vastustajan kättä vastaan ottaen siihen kontaktin käsivarrella. Nappaa kiinni nopeasti vastustajan ranteesta/käsivarresta ja paina se alas. Mene samalla sisään nopealla vasemman käden iskulla kohti kasvoja/silmiä. Jatka hyökkäystä oikealla kädellä ja paina samalla vastustajan kättä alas vasemmalla kädellä. Kädet siis pyörivät pysty-ympyröitä.

Read Full Post »

3. Kurki

Kurki ei esiinny kaikissa xingyiquanin koulukunnissa, mutta yiquanissa se on yleinen. Wang Xianzhain oppilas Li Jianyun tanssissa kurki esiintyy usein pääosassa. Alla pari kuvakaappausta hänen YouTube-videoltaan.[i]

Kuvat 1 ja 2.

Kurki on tärkeä lintu kiinalaisessa ajattelussa ja mytologiassa. Taolaiset viisaat saattoivat mm. muuttaa muotonsa kurjeksi ja lentää niin kaukaisiin paikkoihin. Kurki symboloi pitkää ikää ja kuolemattomuutta. Samalla tavalla kuin tiikeri ja lohikäärme, se esiintyy monien kamppailutaitojen tekniikoiden nimissä.  Esimerkiksi taijista tunnemme liikkeen, missä ”kurki levittää siipensä”. Li Jianyu päättää usein yiquan-tanssinsa samaan liikkeeseen ja asentoon kuten kuvassa 2. Yiquanin harrastaja tutustuu kurkeen jo harrastuksensa alkumetreillä. Kun kitka-askel -harjoittelussa kädet ojennetaan sivuille ikään kuin pidettäisi kiinni kaiteista, kyse on kurjen siipien harjoittelusta. Kun sitten kitka-askelta tehdään niin, että edetessä käsiä työnnetään hieman eteen ja taakse, on taas kyse kurjen siipien iskusta.

a. Henki ja strategia 

Tiikeri ja lohikäärme edustavat voimaa, mitä linnuilla ei ole. Niiden kamppailutaidon on perustuttava liikkeeseen ja nopeuteen. Tämä vaatii herkkää ja tietoista läsnäoloa ja jatkuvaa valmiutta reagoida nopeasti vastustajan liikkeisiin. Kohti tuleva voima väistetään ja annetaan sen valua tyhjiin ja samalla tehdään nopea ja tarkka vastaisku.

Kurjen strategia on väistää ja antaa vastustajan käyttää voimansa loppuun. Pieni hypähdys sivuun riittää väistämään isonkin voiman. Vastahyökkäyksessä käsi on lähellä, mistä se iskee koko kehon voimalla tarkasti vastustajan avoimiin ja haavoittuviin kohtiin. Kurjen perusstrategia on siis puolustava, tiikerin hyökkäävä. Pelkkä puolustava strategia voi kuitenkin olla riittämätön. On myös osattava ottaa aloite. Olosuhteista riippuen on osattava soveltaa sekä hyökkäävää, että puolustavaa strategiaa. Tästä syystä on perusteltua tutustua kunnolla ainakin muutamaan eläimeen, jotka edustavat strategisesti erilaista lähtökohtaa. Näin taidosta tulee kokonaisvaltaisempaa.

b. Tyyppiliike ja shi li -harjoitus

Kurjen tyyppiliike on siiven isku. Kurki iskee siivillään sekä ylös-alas että eteen-taakse.  Kun tehdään kurjen siiveniskujen harjoittelua, kädet pidetään miltei suorina, mutta ei aivan. Käsi on siis suora, mutta ei suora, niin kuin yiquanissa sanottaisi. Siiven iskun muodosta avautuu kolme tyypillistä shi -li -harjoitusta. (1) Liike alas ja ylös.  Ojenna kädet sivuille ja tee siipien isku ylös ja alas piirtäen käsillä kuitenkin vertikaalisia pysty-ympyröitä. (2) Tee siivenisku eteen ja taakse piirtäen käsillä vaakaympyröitä. (3) Tee siiveniskut toisella kädellä eteen ja toisella viistosti taakse niin, että kädet piirtävä alhaalta ylös nousevia puolikaaria. Mitään edellä kuvatuista liikkeistä ei tietenkään tehdä vain käsillä, vaan liikkeiden voima haetaan koko kehosta, sen sulkeutuvista ja avautuvista liikkeistä. Tee kaikki harjoitukset ensin paikallaan jijizhuang-asennosta ja sitten erilaisten askelkuvioiden kanssa.

c. Askel

Kurki väistää pois voiman tieltä hypähtämällä lyhyen hypyn sivuun. Jos hypyn tekee yhdellä jalalla ja nostaa toisen jalan ylös, se on valmiina tekemään potkun.

d. Voimantuotto

Kurjen siipien voimantuottoa on syytä harjoitella seisomalla asennoissa, missä kädet ovat laajasti auki sivuilla eri korkeuksilla. Voima harjaantuu myös perusaskelissa, missä käsiä vain kannatellaan sivuilla. Siipien liikkeen voimantuotossa on tärkeää saada selkä ja rinta hyvin mukaan. Koko keho vajoaa ja kohoaa, sulkeutuu ja avautuu ja kaikki kehon jouset ovat liikkeessä mukana. Aisti liikkeessä, miten kädet yhtyvät lapoihin ja ovat lapojen jatketta ja lavat puolestaan ovat selän jatketta. Kaikkea tätä kannattelevat jalat ja lantio, jonka liikkeistä siiveniskutkin lähtevät. Yiquanissa emme tee mitään osittaisella voimalla, siis tässä tapauksessa pelkillä käsillä, vaan voima on aina koko kehon hunyuan -li -voimaa, missä keho koetaan yhtenä pallona, jonka keskusta on vatsalla ja joka laajenee ja supistuu. Hae tämä tuntuma myös siipien liikkeisiin. Kun kädet ovat isosti auki sivuille, liikkeen harjoittaminen avaa ja voimistaa erityisesti selän ja rintalastan rakenteita.

e. Sovelluksia, duan shou

1. Hyökkäys: Vastustaja tarttuu kaksin käsin rinnastasi. Puolustus: Astu lyhyt askel taakse vasemmalla jalalla, tuo paino takajalalle ja avaa vastustajan kädet ”kurki levittää siipensä” -liikkeellä, missä oikea käsi nousee ylös ja vasen laskee alas. Potkaise samalla oikealla jalalla vastustajaa etummaiseen polveen tai jalkoväliin. Lyö oikean käden nopea kämmentyvi-isku vastustajan kasvoihin.

2. Hyökkäys: Vastustaja iskee sinua oikealla kädellä suoran iskun rintaan.  Puolustus, väistä isku lyhyellä hypähdyksellä vasemmalle takaviistoon, torju isku oikealla kädellä yläkautta oikealle alas, jolloin vastustajan voima tyhjenee. Iske nopea oikean käden kämmentyvi isku vastustajan kasvoihin.


[i] Ks. https://www.youtube.com/watch?v=UwDyCpVthpY&t=222s

Read Full Post »

2. Lohikäärme (3/3)

c. Askel

Askel on jo kuvattu. Lohikäärme sisältää ristiaskeleen ja siitä lähtevän kaatuvan askeleen (falling step). Ristiaskel sallii pitkän vartalon kierron ja sulkeutumisen vajoavaan liikkeeseen, mistä voima avataan kaatumalla ja avautumalla eteen. Tällainen askel palvelee siis ensisijaisesti voimantuottoa.

d. Voimantuotto

Tämäkin on jo kuvattu. Lohikäärmeen liikkeessä vartalo nousee ja laskee ja kiertyy samalla voimakkaasti puolelta toiselle. Tällaista horisontaalitasossa tapahtuvaa kiertoliikettä, joka samalla nousee tai laskee, kutsumme spiraaliksi. Kyse on siis spiraalivoiman harjoituksesta. Spiraalivoimaa pidetään yhtenä yiquanin tärkeimmistä perusvoimista, jonka avulla koko kehon hunyuan li rakentuu. Kun se sitten yhdistetään kaatuvaan askeleeseen, saadaan kaikkien tärkeiden perusvoimien harjotus.

d. Sovelluksia, duan shou

Lohikäärmeen liike avautuu moniin sovelluksiin, kuin kuvaamistani shi lin mahdollisuuksista näimme. Yiquanin duan shoussa voidaan puhua eri tyyleistä viitaten eläimiin. Jos puhutaan esimerkiksi lohikäärmetyylistä, se tarkoittaa, että kamppailutaito rakennetaan pääasiassa lohikäärmeen ympärille ja muita eläimiä, nyrkkejä ja kaikkea muuta yiquanin materiaalia käytetään ikään kuin tukemaan tätä perusvalintaa. Wang Xiangzhai erottaa duan shou -kirjassaan viisi perustyyliä, joista yksi perustuu ”pyhä kilpikonna nousee vedestä” harjoitukseen ja on siis lohikäärmetyyli.

Seuraavassa muutama esimerkki lohikäärmeen itsepuolustussovelluksista. Jos ajattelen näitä sovelluksia edellä kuvattujen strategioiden qi ja zheng kannalta, niin kaikki ”pyhä kilpikonna nousee vedestä” lähtöiset tekniikat sopivat kyllä kuvaukseen epäsuorasta hyökkäyksestä.  Ennen hyökkäystä keho on lohikäärmeen liikkeessä ja sisään mennään sivusta kiertyen yllättäen, mutta kuitenkin voimalla.

1. Hyökkäys: Vastustaja lyö oikean käden suoralla iskulla sinua kasvoihin.  Puolustus: Tuo kummatkin kädet vasemman kautta ylös torjuen vastustajan lyönnin oikealle (pyhän kilpikonnan liike). Potkaise samalla oikealla jalkapöydällä vastustajaa etummaiseen polveen. Jatka oikean käden liikettä tarttumalla vastustajan ranteesta oikealla kädellä ja kiertämällä sitä sisäänpäin. Samalla vasen käsi asettuu vastustajan kyynärpäälle. Paina koko vartalosi painolla vastustaja maahan pudottamalla painopisteesi alas ja kiertymällä oikealle.

Tässä kuvattu tekniikka on käytännössä sama kuin aikidon perustajan Morihei Ueshiban ”ensimmäinen tekniikka” (ikkyo). Tämä on perustava kamppailutaitojen alasvienti ja qinna. Yiquanissa ja tietysti xingyiquanissa se on yksi lohikäärmeen perussovelluksista.

2. Hyökkäys: Vastustaja lyö oikean käden suoralla iskulla sinua kasvoihin. Puolustus: Tuo kummatkin kädet vasemman kautta ylös torjuen vastustajan lyönnin oikealle (pyhän kilpikonnan liike). Jatka siitä samalla liikkeellä vasemman käden kämmentyvi-iskulla vastustajan kasvoihin. Huomaa tekniikan monet jatkomahdollisuudet, joista ilmeinen on oikean käden isku.

3. Hyökkäys: Vastustaja on tarttumassa/ työntämässä sinua kummallakin kädellä rinnasta. Puolustus:  Astu oikea jalka taakse ja työ kädet ylös vasemmalta torjuen vastustajan liikkeen. Jatka kädet yläkautta kaarevasti oikealle ja mene sisään vastustajan keskilinjaan kaksoisnyrkillä (”vertikaalinen lohikäärmenyrkki” xinyissä) iskien/ taklaten tilanteesta riippuen.

4.  Hyökkäys: Vastustaja lyö sinua oikean käden suoralla lyönnillä kasvoihin. Puolustus: Astu vasen jalka eteen ristiaskeleeseen ja torju lyönti kohottamalla oikea käsi ylös. Asento muistuttaa lohikäärmeen seisonta-asentoa. Anna siitä painon kaatua (nk. kaatuva askel) samalla liikkeellä eteen ja iske/ törmää vastustajaan vertikaalisella lohikäärmenyrkillä. Yläkäden nyrkki suuntautuu kohti kasvoja ja alakäden nyrkki kohti vastustajan alempia kylkiluita.

5. Hyökkäys: Vastustaja lyö oikealla kädellä sinua kasvoihin. Torju oikealla kädellä vasemmalle, jatka vasemmalla kädellä ristiin alta, tartu kiinni ranteesta ja iske oikean käden kämmentyvellä vastustajaa alavatsaan. Samalla astut vasemman jalan eteen ristiin ja pudotat painon alas.  Jatka liike nousemalla nopeasti ylös ja iskemällä oikean käden sormilla/ranteella/käsivarrella vastustajaa kurkkuun. Astu samalla oikea jalka eteen. Huomaa, että tämä sovellus tulee käsien vuoroittaisesta pysty-ympyrästä.

Read Full Post »

Older Posts »